Timotej

Med moškimi imeni v Sloveniji je ime Timotej na 128. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo 1. 1. 2011 z imenom Timotej poimenovanih 1630 (2008: 1496; 1994: 409; 1971: 14) oseb. Podrobnejši podatki po obdobjih kažejo, da je bilo tričetrt nosilcev imena Timotej rojenih v obdobju 1991–2010. Podobno velja tudi za njegovo pogostejšo skrajšano obliko Tim (2011: 2253; 2008: 1985; 1994: 360; 1985: 36). Ostale različice: Time, Timej (2011: 27), Timen (2011: 8), Timi (2011: 185; 2008: 169; 1994: 46), Timo (2011: 35; 1994: 12), Timon (2011: 204; 2008: 172; 1994: 19), Timotij. Ženska oblika: Timoteja (2011: 18; 1994: 5).


  God:

  • 26. januar
  • 8. april
  • 3. maj
  • 21. maj
  • 10. junij
  • 1. avgust
  • 19. avgust
  • 22. avgusta

Ime Timotej z različico Timotij izhaja iz latinskega imena Timotheus, to pa iz grškega Timótheos, ki je zloženo iz grških besed tīmē´ 'čast' in theós 'bog'. S prvo sestavino tīmē´ 'čast' razlagajo tudi ime Timon.

V koledarju je 9 svetnikov z imenom Timotej

Timotej in Tit, sv., † 1. st., učenca apostola Pavla (26. januar) - Timotej, učenec apostola Pavla. Do svoje mučeniške smrti je bil škof v Efezu v Mali Aziji. Velja za priprošnjika pri boleznih želodca.
Timolej, Dionizij, Romul in tovariši, sv., † 305, palestinski mučenci (24. marec)
Timotej, sv., prva st., mučenec v Antiohiji (Maksim in Timotej - 8. april)
Timotej in Maver, sv., † 2.86, mučenca v Antinoi vTebaidi (3. maj)
Timotej, sv., 2./3. st.?, diakon in mučenec v Mavretaniji (21. maj)
Timotej, sv., 4. st., škof in mučenec v Prusiji (10. junij)
Timotej, sv., 6. st., škof na otoku v Helespontu (1. avgust)
Timotej, Agapij, Tekla in drugi, sv., † 305, mučenci v Palestini (19. avgust)
Timotej, sv., † 303, mučenec v Rimu (22. avgust) - proprošnjik proti bolezni želodca

... in dva blažena

Timotej a Monticchio, bl., † 1504, duhovnik reda minoritov (22. avgust)
Timotej Giaccardo, bl., † 1948, apostol tiska iz Italije (24. januar, god 22. oktober)

... zelo podobno je tudi ime

Timo, sv., † 1102, škof v Salzburgu v Avstriji (28. september)

Zajemi vsak dan

NI ga pod soncem stanovitno srečnega! Veselje in žalost se menjavata kakor dan in noč.

(bl. Anton Martin Slomšek)
Petek, 23. April 2021
Na vrh