Rastko

Med moškimi imeni v Sloveniji je ime Rastko na 772. mestu. Dne 1. 1. 2012 je bilo s tem imenom poimenovanih 62 (1971: 56; 1994: 61; 2008: 61) prebivalcev Slovenije. Različice: Rastimir, Rastislav (40; 1994: 46; 1971: 41), Rasto (40), Rastoslav. Ženske oblike: Rasta (6), Rastica, Rastislava (7), Rastja.

  God:
  pri imenu Krescencij:

  • 15. april
  • 4. avgust
  • nekdaj 10. marec

  ženska oblika pri imenu Krescencija

  • 5. april
  • nekdaj 15. junij

Ime Rastko je nastalo iz imenske podstave Rast, ki je nastala po krajšanju iz imena Rastislav ali Rastimir. Tvorjeno je s priponskim obrazilom ‑ko s prvotno manjšalnim pomenom. Iz iste podstave je s priponskim obrazilom ‑o tvorjeno ime Rasto. Rastislav je ime slovanskega izvora, zloženo iz velelnika rasti glagola rasti in slav ter je prvotno pomenilo 'kdor budi, vzbuja, množi slavo'. Da bi to njihov otrok počel v življenju, je bila nekdaj želja staršev. Namesto morfema slav lahko v slovanskih jezikih najdemo tudi sestavine mir, gnev ali goj, npr. Rastimir, Rastigoj, poljsko Rościgniew. Pomensko sorodno neslovansko ime je Krescencij, latinsko Crescentius, ki se izvorno povezuje z latinskim crēscō 'rastem, nastati, roditi se; pomnožiti se; pridobivati na moči'.

V koledarju se imena Rastislav, Rastko, Rasta, Rastislava itd. uvrščajo k imenoma Krescencij, Krescencija: 10. marca (nekdaj) Krescencij, diakon in mučenec iz Afrike, zavetnik italijanskega mesta Siena iz 4. stoletja, 5. aprila Krescencija Höss, frančiškanska redovnica in vizionarka z Bavarskega iz 18. stoletja, 15. junija (nekdaj), Krescencija, učenka (ok. 304).

Zajemi vsak dan

O, dolga, dolga za menoj je pot … / Nevidna božja roka, ki vodila / korak je moj nenehno in povsod, / me z upanjem ljubeče je pojila.

(Ljubka Šorli)
Ponedeljek, 17. Junij 2019

Ognjišče na Facebooku

Na vrh