Željko

Željko je med moškimi imeni v Sloveniji na 119. mestu. Dne 1. 1. 2012 je bilo s tem imenom poimenovanih 1799 (1971: 683; 1994: 1545) prebivalcev. Različice: Želimir (2012: 65), Želko (22), Želimirko, Želidrag, Željan (7), Željen, Željo, Željomir. Ženske oblike: Željka (1971: 61;1994: 296; 2012: 316), Želimira, Želja, Željana (2012: 31), Željkica, Želka.

sv. Deziderij (Desire)
sv. Deziderij (Desire)

  God:

  pri imenu Deziderij:

  • 11. februarja
  • 23. maja
  • 27. oktobra
  • 15. novembra

  pri imenu Deziderat:

  • 8. maja
  • 26. in 27. junija

Ime Željko je tvorjenka na ‑ko iz imenske podstave Žel-, ki je nastala po krajšanju imena Želimir. To je zloženka iz velelnika želi glagola želeti in morfema mir. Prvo sestavino Želi- imajo še slovanska imena: Želibor, Želided, Želidrag, Želislav. V starih listinah se pojavi tudi staroslovensko ime Žele, ki je tvorjenka na ‑e iz skrajšanega imena Želimir, a je danes samo priimek s prvotnim pomenom 'Želimirov sin'. Imenu Željko pomensko približno ustreza latinsko ime Desiderius z žensko obliko Desideria, ki ga razlagajo iz latinskega desiderium 'hrepenenje, želja' in desidero 'hrepeneti, želeti, zahtevati'. Desiderius se je npr. imenoval zadnji langobardski kralj. Ime Željko z različicami se koledarsko uvršča k imenu Deziderij: 23. maja Deziderij (Désiré), francoski škof, mučenec v 4. stoletju.

Zajemi vsak dan

Zakaj si potrta, moja duša, zakaj se vznemirjaš v meni? Upaj v Boga, zakaj še ga bom hvalil, svojega rešitelja in svojega Boga.

(Psalm 43)
Sreda, 27. Januar 2021
Na vrh