Veronika

Med ženskimi imeni v Sloveniji je ime Veronika na 58. mestu. Dne 1. 1. 2016 so bile s tem imenom poimenovanih 4.646ꜜ (2011: 4.904; 2008: 4.955; 1994: 5.286; 1971: 3.309) osebe. Različice: Nika (2016: 7.022ꜛ - 31. mesto; 2011: 5.511), Ronja (2016: 98ꜛ; 2011: 53), Verona (2016: 211ꜜ; 2011: 276), Veronica (18). Narečna oblika: Feruna.


    God:

    • 13. januar
    • 4. februar
    • 10. julij
    • 1. september

Ime Veronika izhaja iz latinščine oziroma grščine. Latinsko Veronica je lahko prvotno pomenilo 'izhajajoča iz Verone, prebivalka Verone'. Z italijanskim mestom Verona, katerega izvor ni jasen, se povezuje še ime Verona, ki pa je lahko tudi skrajšana oblika imena Veronika. Grško obliko Beroníkē razlagajo kot zloženko iz grških besed férō 'nosim' in níkē 'zmaga'. Njen prvotni pomen je torej bil 'tista, ki prinaša zmago, zmagovalka'. Veronika je pri Francozih Veronique, pri Nemcih Veronika, skrajšano Verona, Rona, Vroni, pri Angležih skrajšano Ronny, pri Hrvatih v Istri Brone in priimek Bronić v Dalmaciji.

Berenika, v latinščini Veronica, je bila po Pilatovem apokrifu krvotočna žena, ki jo je ozdravil Jezus. Po legendi je Veronika s prtom na križevem potu obrisala Jezusu prepoteni in krvavi obraz. Na to Veroniko, ki je v koledarju 4. februarja, se nanaša slovenska ljudska pesem z naslovom Pritekla je Veronika, prinesla belo rutico. V koledarju je 13. januarja še blažena Veronika, redovnica iz okolice Milana v 15. stoletju.

Znana Veronika iz slovenske književnosti je v drami O. Župančiča Veronika Deseniška.

Naše Veronike, Verene, Nike ... godujejo večinoma na god svetopisemske žene, ki je na križevem potu obrisdala Jezusov obraz (4. 2.), nekatere pa tudi 10. 7. in 1. 9. (Verena). Nika ima lahko za zavetnika tudi sv. Nikolaja (6. 12.) ali sv. Dominika (8. 8.)

Zajemi vsak dan

Jezus gleda drugače, da bi se človek lahko v njegovem pogledu spreobrnil. Jezus je videl življenje, kjer so drugi videli le smrt, dobroto, kjer so drugi videli le greh.

(Jurij Bizjak)
Ponedeljek, 22. Julij 2024
Na vrh