Vincenc

Med najpogostejšimi moškimi imeni je Vincenc na 123. mestu. Konec leta 2008 je bilo s tem imenom poimenovanih 1709 (1971: 1480; 1994: 2574) oseb. Različice: Cenc, Cencek, Cenko (vse zelo redke, večinoma klicne), Cene (2008: 68; 1994: 40; 1971: 24), Vinko (2008: 3349; 1994: 4203; 1971: 8651). Ženske oblike: Vincencija (2008: 94; 1994: 126; 1971: 152), Vinka (2008: 171; 1971: 57), Cenka (2008: 5).


  God:

  • 22. januar
  • 8. marec
  • 5. april
  • 24. maj
  • 14. julij
  • 25. september
  • 27. september
  • 27. oktober

Vincenc z daljšo različico Vincencij izhaja iz latinskega imena Vincentius. To se povezuje z latinsko besedo vincens, v rodilniku vincentis v pomenu 'zmagujoč'. Vincencu je po nekdanjem pomenu zelo blizu ime Viktor, ki ga razlagajo iz latinskega victor 'zmagovalec'. Imenoma Vincenc in Viktor ustreza slovensko Zmagoslav, skrajšano Zmago.

Ime Cene je nastalo po krajšanju iz imena Vincenc. Tvorjeno je s končnico  e, ki pomeni 'manjšalnost in (ali) ljubkovalnost'. S končnico  ko sta po krajšanju iz imena Vincenc tvorjeni imeni Cenko in Vinko. Ime Cenc je prav tako nastalo po krajšanju iz imena Vincenc, medtem ko je ime Cencek ljubkovalna tvorjenka na  ek iz imena Cenc.

V koledarju je 27. septembra Vincenc Pavelski, redovni ustanovitelj lazaristov (u. leta 1660). V njem so še: 22. januarja Vincenc, španski diakon, mučenec (u. 304), 8. marca Vincenc Kadlubek, poljski škof (u. 1223), 5. aprila Vincenc Ferrer, španski duhovnik (u. 1419), 24. maja Vincenc Lerinski, galski mučenec (u. pred 450), 14. julija Vincenc Madelgaire, belgijski spokornik (u. 677), 27. okt. Vincenc, španski mučenec (u. 303).

Zajemi vsak dan

Ko odpremo svoje srce Božji ljubezni, nam ga on odpre za ljubezen do bratov in sester ter nas spodbudi za to, da bomo zgodovino oblikovali po Božjem načrtu.

(sv. Janez Pavel II.)
Nedelja, 10. December 2023
Na vrh