Ksenija

Med ženskimi imeni v Sloveniji je ime Ksenija na 119. mestu. Tako se je leta 2006 imenovalo 2182 (1971: 968; 1994: 2188) oseb. Skoraj dve tretjini oseb s tem imenom je bilo rojenih v obdobju 1961–1980. Precej manj pogoste ali redke so bile različice Ksenia (6), Ksenja (390), Senija (214), Senja (37), Sena (27), Senka (120). Zelo redka je bila moška oblika Senko (6).


    God:

    • 24. januar
    • 26. januar
    • 23. september

Ime Ksenija izhaja iz latinskega imena Xenia, to pa iz grškega Ksenía. Grško ime se povezuje z grško besedo ksenía 'gostoljubnost, gostoljuben sprejem, pogostitev; tujinstvo'. Ksenija naj bi torej prvotno pomenila 'gostoljubna'. Nekateri ime Ksenija povezujejo z grškim pridevnikom ksénos 'tuj, inostranski, inozemski, nenavaden, nov, neznan, nevešč' in torej domnevajo prvotni pomen 'tujka'. Podobno razlagajo grško ime Ksenofon z različico Ksenofanes, tj. 'kdor govori v tujem jeziku'.

V koledarju se Ksenija z različicami pridružuje imenu Ksenofon – tako se je imenoval palestinski redovnik, ki je umrl v 6. stoletju (god 26. januarja) – ali sv. Polikseni, devici (god 23. septembra).

Zajemi vsak dan

Gospodove oči so v slehernem kraju, opazujejo hudobne in dobre.

(Pregovori)
Ponedeljek, 26. September 2022
Na vrh