Tit

Med moškimi imeni v Sloveniji je ime Tit na 474. mestu. Dne 1. 1. 2011 je bilo z imenom Tit poimenovanih 168 (2008: 151; 1994: 45; 1971: 17) oseb. Različice: Titan, Tito (2011: 8), Titoslav. Ženske oblike: Tita (2011: 68; 2008: 59; 1994: 29; 1971: 14), Titina (2011: 5), Titka, Titomirka.


    God:

    • 26. januar

Ime Tit izhaja iz latinskega imena Titus, katerega pomen ni zadovoljivo pojasnjen. Nekateri ga razlagajo z latinskim titus 'golob' (posebna vrsta poljskih golobov nasproti splošnejšemu columba) drugi z latinskim titulus 'naslov, častno ime; čast, slava, ugled itd.' ali z glagolom tueor, tuitus, tutus sum v pomenih 'gledati, paziti na kaj, hraniti, čuvati; ščititi, braniti, zavzemati se za kaj', torej s prvotnim pomenom 'branitelj, zaščitnik', kot npr. pri imenih Aleksej, Aleksander, Branko.

Najbolj znan sodobni Tit je bil Josip Broz Tito. Poimenovanje Tito temelji na dejstvu, da je bilo ime Tit pogosto kajkavsko ime. Sama oblika na  o je sicer italijanska. Ime Tit je bilo znano tudi na Slovenskem, o čemer priča priimek Titovšek. Iz rimske zgodovine omenjam dva Tita. Prvi je Tit Vespazijan (39–81), rimski cesar, ki je leta 70 zavzel in razdejal Jeruzalem. Drugi je bil Tit Livij Vespazijan (9–79), rimski cesar, ki je 30-leten stopil na prestol ter z modrim vladanjem in skrbjo za gospodarstvo dal zgled vladarja. Ljudstvo ga je imenovalo oče domovine.

V koledarju je Tit skupaj s Timotejem 26. januarja. Po novo zavezi je bil Tit Pavlov sodelavec. Spreobrnil ga je Pavel. Bil je prvi kristjan iz poganstva, ki je postal misijonar. Nanj je naslovljeno Pismo Titu, eno izmed znanih Pavlovih pisem.

Zajemi vsak dan

Pokrižam se, preden sedem h kosilu, / pri delu, učenju in razvedrilu; / zvečer se pokrižam, preden zaspim, / da v novem se jutru veselo zbudim.

(Berta Golob)
Ponedeljek, 28. September 2020
Na vrh