Hieronim

Med moškimi imeni je ime Hieronim na 1624. mestu. Tako je bilo konec leta 2008 poimenovanih samo 15 (1971: 33; 1994: 19) oseb. Zelo redke so tudi njegove različice Hijeronim (9), Jeronim (14), nekoliko pogostejši Jerko (48). Ženske oblike imena Hieronim so Jeronima, Jerka in Jerkica.


    God:

    • 8. februar
    • 30. september

Ime Hieronim z različicami izhaja iz latinskega imena Hieronimus, to pa iz grškega 'Ierōnimos. Grško ime razlagajo kot zloženko iz grških besed 'ierós 'svet, božji' in ónoma 'ime', tj. 'kdor ima sveto, od Boga posvečeno ime'. Različica Jerko je tvorjenka na  ko iz skrajšane oblike različice Jeronim, enako Jerka tvorjenka na  ka iz imena Jeronim oziroma Jeronima, medtem ko je Jerkica izpeljanka na  ica iz imena Jerka.

Pri nas so iz imena Hieronim in njegovih različic nastali priimki Jere, Jerič, Jerko, Jerkič, Jerkovič, Jerom, Jeromelj, Jeromen, Jerončič, Jeronel, Runko.

Znamenit Hieronim je sv. Hieronim, cerkveni učitelj in prevajalec svetega pisma v latinščino. Ta prevod se imenuje vulgata, kar je skrajšano iz vulgata editio v pomenu 'izdaja za ljudstvo'. Hieronim je bil rojen leta 345 v mestu Stridon na dalmatinsko panonski meji, kar naj bi bilo nekje na Krasu, in je umrl leta 420 (god 30. septembra).V koledarju je 8. februarja še Hieronim Emiliani, italijanski redovnik (1486–1537), ustanovitelj somaskov (tj. moški red po avguštinskih pravilih, poimenovan po ustanovnem sedežu Somasca pri Bergamu, in ga je potrdil papež Pavel III. leta 1540). V Sloveniji je šest cerkva sv. Hieronima, od teh župnijska cerkev v Kozani.

Zajemi vsak dan

Ko odpremo svoje srce Božji ljubezni, nam ga on odpre za ljubezen do bratov in sester ter nas spodbudi za to, da bomo zgodovino oblikovali po Božjem načrtu.

(sv. Janez Pavel II.)
Nedelja, 10. December 2023
Na vrh