Polikarp

Različica: Karpo. Pomensko sorodni imeni: Grozdan, Grozdana. Da je ime Polikarp obstajalo na slo­venskem ozemlju, kažejo primeri iz slovenske književnosti.


    God:

    • 23. februar
    • 2. april

Ime Polikarp izhaja iz latinskega imena Polycarpus, to pa iz grškega (Polykarpos), ki je zloženo iz grških besed (polys) 'mnog, števi­len, velik, močen' in (karpos) 'sadež; žetev; korist, uspeh'. Prvo sesta­vino imajo npr. še grška imena Polikrates, Polineikes, Polideukes, Polifemos, Polignotos. Ta sestavina se v pomenu 'mnog' pojavlja v zloženkah, sprejetih iz grščine, navadno s posredovanjem drugih jezikov. Take besede so npr. poliester, poligamija, polinom, polivinil itd.

Polikarp je tudi ime svetnika. Bil je škof v maloazijskem mestu Smirna in je umrl kot mučenec leta 156. Velja za zadnjega apostolskega učenca; bil je učenec apostola in evangelista Janeza in učitelj sv. Ireneja (v koledarju 23. februarja).

Iz slovenske književnosti je znan Polikarp Kalan iz Tavčarjeve Visoške kroni­ke. Dejstvo, da so nekdaj nezakonske otroke ob krstu zaznamovali z nenavad­nimi imeni, npr. z imenom Polikarp, je umetniško obdelal Ivan Cankar v noveli Polikarp. V opisu tragedije Polikarpa in Cankarjevih motivov je pisatelj Ivan Pre­gelj uporabil izraze polikarpovstvo, polikarpstvo, rodoljubstvo, petrinstvo, amerikanstvo, šentflorijdnstvo in popotništvo.

Zajemi vsak dan

Postni čas nas mora spodbuditi, da nam bo delitev dobrin znamenje naše vzajemnosti z vsemi ljudmi. Vsi smo poklicani k deležnosti pri skrivnosti križa in Kristusovega vstajenja.

(sv. Pavel VI.)
Petek, 5. Marec 2021
Na vrh