Roman

Roman je med najpogostejšimi moškimi imeni na 52. mestu. Tako je bilo leta 2016 poimenovanih 5.177 (1971: 4.881; 1994: 6.034; 2006: 5.563 - 45. mesto) oseb. Precej redki sta bile njegovi različici Romano (36) in Romi (12). Ženska oblika imena Roman je Romana (2016: 2.759 - 100. mesto: 2006: 2.878 - 92. mesto, 1971: 1.975; 1994: 3.003) z redkejšimi različicami Romanca (126), Romi (21), Romina (172).


  God:

  • 16. januar
  • 28. februar
  • 1. maj
  • 1. junij
  • 9. avgust
  • 1. oktober
  • 23. oktober
  • 18. november
  • 24. november

  Romana:

  • 23. februar
  • 3. oktober

Ime Roman izhaja iz latinskega imena Romanus. To izhaja iz latinskega romanus v pomenu 'rimski, Rimljan', tj. državljan najbolj mogočnega cesarstva starega veka. Z mestom Rim je povezan tudi izvor imena Romeo, ki ga razlagajo iz srednjeveško latinskega romaeus 'romar, ki je šel v Rim'. Italijanska oblika imena Roman je Romano. To je prišlo v modo okrog leta 1870 in v dobi fašizma.

Roman je ime mnogih svetnikov (več kot 20), ki pa niso bili iz Rima, ampak z Vzhoda in iz Galije. V koledarju je 28. februarja Roman, opat, ki je umrl leta 464. Znan je tudi sv. Roman, sin kijevskega kneza Vladimira, začetnika ruske države (v koledarju 2. maja).

Roman Romanov je bil psevdonim slovenskega pisatelja Milana Puglja. Romanov pa se je imenovala ruska vladarska rodbina od 1613 do 1917.

Zajemi vsak dan

Edini razlog, da človek postane kristjan, je ta, da s tem lažje pošteno živi, da se drži Božje postave, da Boga bolj ljubi in mu služi ter tako pridobi večno srečo v nebesih.

(Friderik Baraga)
Sobota, 19. Januar 2019

Ognjišče na Facebooku

Na vrh