Matilda

Med ženskimi imeni v Sloveniji je Matilda na 105. mestu. Konec leta 2007 je bilo s tem imenom poimenovanih 2478 oseb. Možna skrajšana oblika je Tilka (119).


    God:

    • 14. marec
    • 10. april
    • 19. november

Ime Matilda izhaja iz nemškega imena Mathilde, ki ima različico Mechthild. Nemški imeni razlagajo kot zloženko iz starovisokonemških besed maht 'moč, sila' in hiltja 'boj'. Po pomenu in sestavi obeh sestavin je imenu Matilda enako nemško žensko ime Meinhild ali Meinhilde, po prvi sestavini pa moška imena Meinhard, Meinolf, Meinrad ter ženski Meinharde in Meinrade. Vsa ta imena imajo prvo sestavino iz starovisokonemškega magan 'moč, sila'. Skrajšane oblike nemških imen Mathilde in Mechtild so Thilde, Tilde, Tilla, Tilli, Tilly, dolnjenemško Metta.

V koledarju so 14. marca Matilda, nemška kraljica, žena Henrika I. in mati cesarja Otona I. († 968), 10. aprila Mehtilda iz Helfta, nemška redovnica († 1283), 19. novembra Matilda iz Hackeborna, nemška opatinja († 19. nov. 1299).

V slovenščini je Matilda tudi poimenovanje za smrt, npr. matilda ga je pobrala 'umrl je', poljubiti matildo 'umreti'. V avstralski angleščini Matilda, tudi matilda, pomeni 'potovalna delavska cula; torba, potovalka', izraz to waltz Matilda pa 'nositi potovalno torbo; potovati po cesti'. Motivno blizu slovenski matildi je avstralska poplesavajoča Matilda, ki jo imajo za neuradno avstralsko himno, nastalo leta 1895.

Zajemi vsak dan

Najlepši spomenik, ki ga človek lahko dobi, stoji v srcih soljudi.

(Albert Schweitzer)
Sobota, 19. Oktober 2019
Na vrh