Jera

Ime Jera je med ženskimi imeni v Sloveniji na 379. mestu. Dne 1. 1. 2010 je bilo s tem imenom poimenovanih 239 (2008: 236; 1994: 282; 1971: 568) oseb. Med različicami je bila najpogostejša tvorjenka na  ica Jerica (921; 2008: 929; 1994: 1033; 1971: 1111), manj pogoste ali redke pa Jedert (2010: 26), Jederta (6), Jedrt (7), Gera (35), Gerda (9), Gerta (15), Gertruda (66), Gertrud (9), Jerca (299; 2008: 280; 1994: 125), Trauda (8), Traudi (9), Travda (zelo redko), Truda (32).


    God:

    • 17. marec
    • 16. november

Ime Jera izhaja iz imena Gera, ki je skrajšana oblika imena Gertruda. Po glasovnem preoblikovanju začetnega Ge- v Je  kot iz Gera v Jera so iz imena Gertruda in različic Gertrud, Gertraud nastala imena Jedert, Jedrt, Jederta, samo po krajšanju pa imena Gerda, Gerta ter Truda, Trude, Trudi, Trauda, Traude, Traudi, po tvorbi na  ica Traudica. Ime Gertruda je po izvoru nemško in je zloženo iz starovisokonemških besed gēr 'kopje' in trūt 'ljub, zvest'.

Ime Jerica z različico Jerca je po nastanku manjšalnica imena Jera in je tvorjena s priponskim obrazilom  ica( ca). Manjšalnost imena Jerica se s pogosto rabo izgublja, kar velja tudi za nekatera druga pogosta imena na  ica, npr. Anica, Danica, Dušica, Milica.

Ime Jerica je znano iz slovenske ljudske pesmi kot sirota Jerica.

Jera oziroma Jedrt je ime svetnic: Jedrt Nivelska, opatinja iz 7. stoletja (v koledarju 17. marca) in Jera Velika, iz Helfte, ki je umrla okrog leta 1302 (v koledarju 16. novembra). Spomladanska sv. Jera velja za zavetnico proti mišji in podganji zalegi, proti vročini, za poljske pridelke, prenočišča, potnike, vdove. Je znanilka pomladanskega dela na prostem, kar kaže pregovor Če ne prej, na sv. Jedrti dan gotovo gorka sapica pripihlja.

Zajemi vsak dan

Glas pravi: “Kliči!” Pa rečem: “Kaj naj kličem?” “Vse meso je trava, vsa njegova dobrota kot cvetica na polju. Trava se posuši, cvetica ovene.”

(prerok Izaija)
Četrtek, 6. August 2020
Na vrh