Niko

Med moškimi imeni je ime Niko na 137. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo pri nas leta 2007 z imenom Niko poimenovanih 1385 (1994: 996) oseb. Še pogostejša je bila različica Nik (2256, 102. mesto; 1994: 256), manj pogoste pa različice Niki (96), Nikolaj (858, 180. mesto; 1994: 964) in Miklavž (75, 677. mesto; 1994: 86). Ženska oblika imena Niko je Nika (5236; 54. mesto; 1994: 1621) z različicami Niki (43), Nikica (30), Nikolaja (174; 436. mesto; 1994: 192), Nikolina (250; 365. mesto; 1994: 117).


  God:

  • 4. februar
  • 21. marec
  • 15. maj
  • 2. junij
  • 9. julij
  • 10. september
  • 25. september
  • 13. november
  • 14. november
  • 6. december

Ime Niko je skrajšana oblika imena Nikolaj, prav tako različici Nik in Niki. Ime Niko je tvorjeno s priponskim obrazilom ‑o, Niki s priponskim obrazilom ‑i.

Ime Nikolaj izhaja prek latinskega imena Nicolaus iz grškega imena Nikólaos. Grško ime je zloženo iz grških besed nī'kē 'zmaga v boju' in laós 'narod, ljudstvo'.Grško Nī'kē je poosebljeno kot ime boginje zmage in kot ime boginje Atene, ki so jo častili v Atenah. Iz latinskega Nicolaus je nastala tudi različica Miklavž, pri kateri je začetni N- zamenjan z M-. O nastanku tega so med imenoslovci različna mnenja.

Med številnimi svetniki z imenom Nikolaj je najbolj znan decembrski (6. decembra) sv. Nikolaj, škof iz Mire v Mali Aziji. Pri nas je poimenovan z imenom Miklavž. Veljal je za velikega dobrotnika in je zavetniki brodarjev, mornarjev in zoper povodnji. Po legendi je trem hčeram siromaka ponoči dal skozi okno tri kepe zlata za doto in jih tako rešil sramote. Praznovanje sv. Miklavža se imenuje tudi miklavževanje. Njegovi spremljevalci so angeli in parkeljni. Na Miklavževo so bili nekdaj v vseh večjih krajih Miklavževi sejmi. Miklavž je tudi vremenski napovedovalec: Če je na Miklavževo mrzlo, pravijo, da bo huda zima. Spomladi pa pri nas goduje tudi Nikolaj iz Flüe (v nemških deželah 25. septembra), septembra je god spokornika sv. Nikolaja Tolentinskega, in številni drugi svetniki s tem mimenom.

Zajemi vsak dan

Moja družina je ves svet in ta čut pripadnosti vsemu svetu mora poživiti mojega duha, moje srce in moja dejanja.

(sv. Janez XXIII.)
Četrtek, 30. November 2023
Na vrh