Rupert

Ime Rupert je med moškimi imeni v Sloveniji na 706. mestu. Dne 1. 1. 2010 je bilo s tem imenom poimenovanih 72 (1971: 173; 1994: 127) oseb. Ženska oblika imena Rupert je Ruperta, ki je zelo redka.


    God:

    • 27. marec

Ime Rupert izhaja iz nemškega imena Ruprecht, ki gornjenemška skrajšana oblika imena Rodebert. Ime Rodebert je nastalo iz starejšega Hruodperaht, ki je zloženka iz starovisokonemških besed hrōd, hruod 'slava' in beraht 'bleščeč, slaven'. Sestavini hrōd, hruod in beraht sta v sestavi številnih nemških imen, kot so Roderich, Rodewald, Roland, Rudolf ter Adalbert, Amalbert, Engelbert, Richbert, Bertold. Iz imena Rodebert pa je po krajšanju nastalo ime Robert (2010: 10499; 18. mesto). Ime Robert je pogosto pri Angležih, predvsem skrajšane oblike Bob, Bobby, Rob, Robby, Robin (npr. Robin Hood).

Ime Rupert je bilo v času nastajanja priimkov bolj v rabi, saj je iz njega nastalo precej priimkov, npr. Rupelj, Rupert, Rupret, Ropret, Rope, Rupe, Repše, Repovž. Z imenom Rupert so povezana tudi nekatera imena naselbin, npr. Šentrupert, Rupreče, Ruperčvrh. Naselja Šentrupert (po Atlasu Slovenije sta pri nas dve naselji in zaselek s tem imenom) so poimenovana po cerkvah sv. Ruperta, ki jih je v Sloveniji sedem.

Sv. Rupert je bil prvi salzburški škof, ki je umrl okrog leta 717 (v koledarju 27. marca). Velja za zavetnika salzburške škofije, stolnice in dežele. Dne 24. septembra praznujejo v Salzburgu "Herbstruperti" (tj. Rupertovo jesen) v spomin na 24. september 774, ko je sveti škof Virgil prenesel Rupertove ostanke v novo stolnico.

Ime Rupert je v latinskem izrazu experto crede Ruperto, tj. 'verjemi izkušenemu Rupertu', ki je iz starejšega experto credite 'verjemite izkušenemu' (gl. Vergil, Aeneis XI, 283). M. Cigale pa v nemško-slovenskem slovarju pri iztočnici Ruprecht omenja izraz der Knecht Rupert v pomenu 'bavbav, s katerim strašijo otroke'. Nemško der Knecht Ruprecht je danes pogovorno 'ljudsko-grob, robat spremljevalec sv. Miklavža, ki s šibo straši otroke'. Po imenu Rupert je nastalo tudi koroško obirsko roprat 'kdor za svoj god ne da za pijačo'.

Zajemi vsak dan

Nedelja mora dati tisto, kar išče srce in česar delovni dnevi ne dajejo: podarjanje. Čas zase, za družino, za prijatelje, za bolne, za uboge, za pokojne, za Gospoda.

(Tonino Lasconi)
Nedelja, 26. Maj 2024
Na vrh