Berto

Sem spadajo vsa imena, ki se začenjajo ali končujejo z - bert, Tako sem spadajo najprej vsi tisti, ki se imenujejo Adalbert, Albert, Hubert, Herbert, Lambert, Robert. Samostojno ime Berto pa lahko izhaja tudi iz nemškega imena Berthold, tudi Berahtold in pomeni bleščeč, slaven (beraht), in povrh še mil, ljubek (hold). Ime pa lahko izhaja tudi iz italijanskega (Alberto, Umberto). Znane oblike imena so še Berti, Bertej (koroško). Ime je bilo pri nas bolj razširjeno v prejšnjem stoletju, zdaj pa ni več zanimanja zanj. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo na dan 31. decembra 2007 v Sloveniji 31 moških oseb z imenom Berto. Drugače je na Hrvaškem, kjer je ime bolj razširjeno (100). V seznamu svetnikov je 29. marca sv. Berthold († ok. 1195) začetnik karmeličanskega reda, 21. oktobra goduje tudi sv. Bertold († 1106), konverz iz Parme v Italiji. Osebe z imenom Berto lahko godujejo tudi takrat kot osebe z imeni Albert (15. nov.), Herbert in Hubert.


    God:

    • 29. marec
    • 21. oktober

Ime Berto je tudi moška oblika ženskega imena Berta, ki izhaja iz nemškega imena Bertha, ki ga tudi razlagajo iz starovisokonemške besede berth v pomenu 'bleščeč, slaven'. Z različicami imena (Alberta, Albertina, Berti, Bertica, Bertka) je ime pri nas bolj razširjeno, saj je bilo leta 2007 pri nas 710 ženskih oseb z imenom Berta. Med vsemi ženskimi imeni pa je ime Berta po pogostosti uporabe uvrščeno na 221 mesto. Na koledarju imajo Berte tudi svojo zavetnico, 4. julija namreč goduje frankovska opatinja Berta iz Blangyja v severni Franciji. Sorodna imena so tudi Klara in Slavna ...

Zajemi vsak dan

Gospod, vodi me v svoji pravičnosti zaradi mojih sovražnikov, uravnavaj svojo pot pred mano.

(Psalm 5)
Četrtek, 2. December 2021
Na vrh