Marko

Marko je med našimi najpogostejšimi moškimi imeni na 6. mestu. Tako se je leta 2014 imenovalo 17.261 oseb (2006: 17.100, 7. mesto). Precej pogosta je njegova različica Mark (2014: 2.472, 96. mesto; 2006: 1.154 oseb, 153. mesto), manj pogoste ali zelo redke pa različice Marco (73), Marek (8), Marcus (15), Markus (2014: 43; 2006: 29). Ženska oblika Marka je statistično neprepoznavna (manj kot 5).


  God:

  • 5. marec
  • 25. april
  • 18. junij
  • 7. september
  • 20. september
  • 7. oktober
  • 22. november

Ime Marko izhaja iz latinskega imena Marcus. To največkrat izvorno povezujejo z rimskim bogom vojskovanja Martom. Razlagajo ga kot skrajšano obliko iz *Marti-co-s 'Martov, nanašajoč se na Marta'. Na boga Marta se nanaša tudi mesečno ime marec, tj. Martius mensis. Nekateri ime Marcus razlagajo tudi iz latinskega marcus 'kladivo'. Iz latinskega imena Marcus bi v slovenščini pričakovali obliko Mark (gl. rusko Mark, češko Marek), tako kot npr. Tit iz Titus. Oblika Marko je prevzeta po italijanskem Marco in je zapisana po izgovoru. Ker pa je ‑ko zelo pogosta slovanska imenska manjšalna in ljubkovalna končnica (prim. Branko, Mirko, Stanko) ime Marko zveni zelo slovansko.

Iz imena Mark so nastali priimki Markel, Markelj, Markež, Markič, Markl, Markon, Markonja, Markošek, Markovec, Markovič, Marks (prim. Karl Marx in marksizem), Markun, Markuš, Markušek.

Iz nove zaveze je znan evangelist Marko (v koledarju 25. aprila). Bil je spremljevalec sv. Pavla na prvem misijonskem potovanju, učenec in tolmač sv. Petra in avtor 2. evangelija, ki se imenuje po njem. Umrl je mučeniške smrti v Egiptu. Njegove relikvije so od leta 829 v Markovi stolnici v Benetkah. Simbol evangelista Marka je krilati lev, ki ga imajo v grbu tudi Benetke.

V koledarju so še:

svetniki:
● Marko, sv., 4. st., puščavnik v Egiptu (5. marec)
● Marko, sv., † ok. 67, evangelist (25. april)
● Marko, sv., † 336, papež (7. oktober)
● Marko Chong, katehist, in Aleš U, sv., † 1866, korejska mučenca (11. marec, god 20. september)
● Marko in Marcelijan, sv., † ok. 303, dvojčka, mučenca (18. junij)
● Marko in Štefan, sv., 4. st., mučenca v Antiohiji v Pizidiji (22. november)
● Marko Križevčan, Stefan Pongrac in Melhior Grodecki, sv., † 1619, jezuiti, mučenci (7. september)

in blaženi:
o Marko a Montegallo, bl., † H97, manjši brat iz Vicenze v Italiji (19. marec)
o Marko Barkworth, bl., 11601, mučenec v Londonu (27. februar)
o Marko Criado, bl., † 1569, iz reda odkupiteljev jetnikov v Almeriji v Španiji (25. september)
o Marko de Marchonibus, bl., † 1540, iz reda puščavnikov sv. Hieronima iz Mantove v Italiji (24. februar)
o Marko Fantuzzi, bl., † *479, manjši brat v Piacenzi v Italiji (10. april)
o Marko iz Aviana, † 1699, kapucinski pridigar (13. avgust)
o Marko iz Modene, bl., † 1499, dominikanec (21. september)

in svetniški kandidati:
Marko Dolinar, † 1657, svetniški duhovnik (1. januar)

V Sloveniji je devet cerkva sv. Marka.

Med slavnimi nosilci imena Marko sta srbski kraljevič Marko in svetovni popotnik Marco Polo.

Zajemi vsak dan

Odrasli, sprejmite oči otroka, da boste drugače gledali na življenje. Sprejmite srce otroka, da boste lažje verjeli v ljubezen ljudi.

(Phil Bosmans)
Ponedeljek, 28. November 2022
Na vrh