Filip

Med moškimi imeni je ime Filip na 116. mestu. Tako se je konec leta 2007 imenovalo 1828 (1971: 1121; 1994: 984) oseb. Iz podatkov je tudi razvidno, da se je zanimanje za ime Filip v zadnjih dveh desetletjih zelo povečalo. Obstajata tudi zelo redki skrajšani obliki Lipče in Lipe, a se večinoma uporabljata le kot klicni obliki. Ženska oblika imena Filip je Filipa (1994: 10; 2007: 11) z izpeljanko Filipina (1994: 36; 2007: 28).


  God:

  • 3. maj
  • 11. maj
  • 12. maj
  • 26. maj
  • 10. julij
  • 15. avgust
  • 22. avgust
  • 11. oktober
  • 22. oktober
  • 25. oktober

Ime Filip izhaja iz latinskega imena Philippus, to pa iz grškega Fílippos z nekdanjim pomenom 'ljubitelj konj'. Grško ime je zloženka iz grškega filéo 'ljubim, imam rad' in híppos 'konj'. Obe grški besedi najdemo v tujkah, kot filozof, filologija, germanofil, rusofil in hipodrom.

Iz imena Filip in njegovih oblik so nastali priimki Fila, Filej, Fili, Filip, Filipan, Filipančič, Filipčič, Filipič, Filipec, Filipšek, Filipovič, Lipe, Lipej, Lipše, Pipan.

Filip je ime več svetnikov. Prvi je apostol Filip iz Betsajde ob Galilejskem jezeru, ki je bil križan okrog leta 90 (v koledarju 3. maja). Velja za zavetnika klobučarjev in suknarjev. V Sloveniji je 8 cerkva sv. Filipa in Jakoba. Po sv. Filipu je poimenovan tudi mesec maj z izrazoma šentlipovšek in šentlipušnik, hrvaško kajkavsko filipovščak. Iz imenske oblike Lipe je nastal tudi izraz lipe 'omejen, neumen človek'. Iz zgodovine znan Filip je Filip Makedonski, oče Aleksandra Makedonskega. V zvezi z njim je izraz filípika 'oster, napadalen govor ali članek', ki je nastal po grškem filippikós 'Demostenovi govori proti Filipu Makedonskemu'.

Zajemi vsak dan

O Gospod, čudovito si me vodil vse življenje, zato me tudi poslej ne boš zapustil. To dobro vem, čeprav nimam pravice, da bi od tebe kaj zahteval.

(sv. John Henry Newman)
Nedelja, 16. Junij 2024
Na vrh