Zofija

Zofija je med pogostejšimi ženskimi imeni v Sloveniji na 115. mestu. Leta 2006 je bilo s tem imenom poimenovano 2274 (1971: 3772; 1994: 3049) oseb. Precej redkejši sta bili različici Sofija (185) in Sofia (17), prav tako tvorjenka Zofka (85). Precej pogostejša je bila različica Sonja (8493, 17. mesto). Največ oseb s tem imenom je iz obdobja 1941–1980, v zadnjih letih pa je zanimanje za to ime zelo upadlo.


    God:

    • 15. maj

Ime Zofija izhaja iz latinskega imena Sophia, to pa iz grškega Sofía. To razlagajo iz grškega sofía 'modrost'. Iz grškega imena izhajajo tudi rusko Sofija, Sofja in manjšalnica Sonja, ki je bila v slovenski prostor prevzeta v novejšem času.

Zofija je tudi ime krščanske mučenke v Rimu, ki je umrla leta 304 (v koledarju 15. maja). Ker v koledarju uvrščena za tremi ledenimi svetniki ali ledenimi možmi – Pankracijem, Servacijem, Bonifacijem – je v ljudski govorici dobila ime mrzla, mokra Zofija ali Zofka. To je izraženo tudi v pregovoru Sv. Filip napija, Zofija popija. K. Štrekelj v I. knjigi SNP navaja pesem Sveta Sofija in sveti Areh, v besedilu pa je oblika sveta Žofilja.

Po cerkvi sv. Sofije iz 6. stoletja je bilo poimenovano glavno mesto Bolgarije Sofija v 14. stoletju, nekdaj Sredec. Znana slovenska Zofija je pisateljica Zofka Kveder (1878–1926).

Zajemi vsak dan

Nedelja mora dati tisto, kar išče srce in česar delovni dnevi ne dajejo: podarjanje. Čas zase, za družino, za prijatelje, za bolne, za uboge, za pokojne, za Gospoda.

(Tonino Lasconi)
Nedelja, 26. Maj 2024
Na vrh