Drugačne šole za drugačne mlade?

1309-098acopyUf, spet ta šola. Urniki, spraševanja in omejen prosti čas. Si pomislil, da so med nami ljudje, ki so drugačni, saj brez pomoči izobraženih ljudi, prostovoljcev in posebnih didaktičnih pripomočkov šolanja ne bi zmogli? Šola je vrednota, to, da se lahko učimo in razvijamo svoje sposobnosti brez ovir, pa je velik dar! Veliko je že, da se tega zavedamo, še več pa šteje spoznanje, da lahko ljudem s posebnimi potrebami na poti do znanja pri marsičem pomagava tudi ti in jaz.

1309-094bOdnos do ljudi s posebnimi potrebami je bil, in je ponekod na žalost še vedno, negativen. Zanje so uporabljali poimenovanja, kot so: idiot, prizadet, nenormalen ... Tej stigmatizaciji so dodajali še, da so nesposobni in nezmožni za učenje. Minilo je kar veliko let, polnih razprav in dilem na to temo. V Sloveniji je tako lansko leto stopil v veljavo Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki je na to področje prinesel veliko sprememb. Pred tem je veljalo, da otroci s posebnimi potrebami sodijo v posebne šole, z novim zakonom pa se poskuša otroke že v predšolskem obdobju usmerjati v programe vzgoje in izobraževanja, ki potekajo v navadnih vrtcih in šolah. Usmeritev poteka ob upoštevanju otrokovih potreb na vseh področjih.

Zajemi vsak dan

Križ je neločljiv od človeka, kakor je neločljiva od njega njegova senca. Križ si nalagaš najprej sam, nalagajo ti ga bližnji, družba, politika, finance.

(Alojz Rebula)
Nedelja, 17. Februar 2019

Ognjišče na Facebooku

Na vrh