Ahacij in tovariši (2. stol.) Spominjamo se sv. Ahacija, mučenca iz Male Azije, ki je skupaj s tovariši dal življenje za Kristusa med enim izmed preganjanj v prvih krščanskih…
Tomaž More (1477–1535) Za najboljši film leta 1967 je bil razglašen film režiserja Freda Zinnemanna 'Človek za vse čase'. Film prepričljivo prikaže osebnost Tomaža Mora,…
Alojzij Gonzaga (umrl 1591) O današnjem svetniku, na čigar god se je verna slovenska mladina nekdanje čase pripravljala s 'šestnedeljsko pobožnostjo', je duhovni pisatelj Franc…
Adalbert (umrl 981) Nemški cesarji srednjega veka so se zelo trudili za misijonsko delo v deželah Slovanov ob vzhodni državni meji. Pri tem seveda niso odloča­li zmerom…
Florentina (umrla 610/612) Svetnica je znana povsod med Španci, saj spada s svojimi tremi brati, ki so vsi svetniki, med utemeljitelje španske vernosti. Največ je sodelovala z…
Silverij (umrl 537) Kristusovo Cerkev je vodil manj kot dve leti, toda to je bil zanj čas trpljenja in preizkušenj. Bil je subdiakon v Rimu in na sedež sv. Petra ga je…
Mihelina Malatesta (ok. 1300–1356) Zdrava družinska vzgoja mora otroka pripravljati na življenje, kakršno v resnici je: ne samo z veselimi in srečnimi trenutki, temveč tudi s težavami…
Ob današnjem datumu sta v koledarju tudi imeni sv. Gervazija in Protazija, ki sta umrla kot mučenca v Milanu, najverjetneje pod cesarjem Decijem…

Zajemi vsak dan

Človek brez poslanstva se počuti brez vrednosti. Poslanstvo je osnovni del človeške osebe in skupnosti.

(Vinko Kobal)
Petek, 12. August 2022
Na vrh