Page 8 - Družinsko Sveto pismo
P. 8

Bog pozna naše slabosti
     110

               Bog je razumel, da je Jakoba strah zapustiti
               Kanaan, in ga je pomiril.
                 Prva Mojzesova knjiga 46,1–7 in 46,28–30

               Ko je Jakob izvedel, da je Jožef še vedno živ – in da ga
               lahko spet vidi, je jokal od sreče.

                 »Ne boj se v Egiptu ustvariti svoj dom,« mu je rekel
               Bog. »Tja bom šel s teboj in pripeljal te bom nazaj. Jožef
               bo tam s teboj, ko boš umrl.«
                 Jakob je vzel s seboj vse svoje sinove, njihove žene

               in otroke, vse tete in strice in nečake … Bilo je stotine
               ljudi.
     Hvala ti, Gospod,    Ko je spet srečal Jožefa, sta drug drugega objela
      da me poznaš   in jokala. Zdaj so bili spet vsi skupaj – velika, srečna
    bolje, kot se poznam
      sam, in razumeš  družina.
      moje strahove.    Skupaj so živeli v Egiptu, v kraju po imenu Gošen.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13