Page 9 - Družinsko Sveto pismo
P. 9

Koliko priložnosti potrebujemo,

         da zaupamo Bogu?                              131


         Potrebujemo znamenja in čudeže ali lahko
         odgovorimo na Božjo ljubezen?
            Druga Mojzesova knjiga 11,1–10 in 12,1–41

         Zadnja nadloga je bila najstrašnejša. Za kralja ne more
         biti nobene druge priložnosti.
            Bog je povedal Mojzesu, da bodo ob polnoči v

         Egiptu umrli vsi prvorojeni sinovi.
            »Reci mojemu ljudstvu, naj se pripravi na dolgo        Daj, da bomo
         potovanje,« je Bog rekel Mojzesu, »naj zberejo svoje        odgovorili na tvojo
         živali in vse, kar imajo. Jesti morajo pečeno meso         ljubezen, Gospod.
                                           Nežno nas privedi
         jagnjeta, grenka zelišča in kruh, narejen brez kvasa, in      k sebi.
         podboje vrat naj označijo s krvjo jagnjeta. Ko bom videl
         to znamenje, bo angel smrti šel mimo vas.«
            Zadnja nadloga je ljudem v Egiptu povzročila veliko

         gorja. Ko je kralj držal v naročju svojega sina, je poklical
         Mojzesa in Arona.
            »Vzemita svoje ljudstvo in odidite!«
         je rekel.

            Egipčani so jim dali srebro
         in zlato, presrečni, da jih vidijo,
         kako z Mojzesom odhajajo iz
         Egipta.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14