Page 9 - Obrisal bo solze z njihovih oči
P. 9

Ti sam si štel moje tavanje,
spravil si moje solze v svojem mehu,
mar niso v tvojem štetju?
		 Ps 56,9

Bil je zaničevan in zapuščen od ljudi,
mož bolečin in znanec bolezni,
kakor tisti, pred katerim si zakrivajo obraz,
je bil zaničevan in nismo ga cenili.
V resnici je nosil naše bolezni, naložil si je naše
bolečine …
On pa je bil ranjen zaradi naših prestopkov,
strt zaradi naših krivd.
Kazen za naš mir je padla nanj,
po njegovih ranah smo bili ozdravljeni.
		 Iz 35,3-5

Ko pa si bo to, kar je propadljivo, obleklo
nepropadljivost, in to, kar je umrljivo, obleklo
neumrljivost, tedaj se bo izpolnila beseda, ki je
zapisana:
Smrt je použita v zmagi.
		 1 Kor 15,54

Nočemo pa, bratje, da ne bi vi ničesar vedeli        51
o tem, kako je s tistimi, ki so zaspali, tako da se
ne boste vdajali žalosti kakor drugi, ki nimajo
upanja. Če namreč verujemo, da je Jezus umrl
in vstal, bo Bog tiste, ki so zaspali prek Jezusa,
privedel skupaj z njim.
		 1 Tes 4,13-14

Vso svojo skrb vrzite nanj, saj on skrbi za
vas.
		 1 Pt 5,7

Zgodbe za pogum, 48
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14