Page 4 - Obrisal bo solze z njihovih oči
P. 4

za vnuke, ki so pogosto prihajali tja. Pokazali so
   mi prav poseben grobek, grobek za kukavico, ki je
   ranjena priletela tja. Sedemletni vnuk je nekaj dni
   skrbel zanjo, potem pa je poginila. Pokopali so jo
   pod smreko, prav slovesno, dedek, babica in sestri-
   ca. Na grobku so postavili križ iz vej, vnuku pa to ni
   bilo dovolj in je prosil dedka, da napiše kakšen verz.
   In dedek je napisal:

   Imeli smo te radi.

   Hvala za pesem pomladi!

   Temu otroku je pri sedmih letih je dedek pomagal
   dojeti, kaj naj bi bilo bistveno, ko se od koga poslav-
   ljamo: HVALEŽNOST.

   		 Metka Klevišar

110
   1   2   3   4   5   6   7   8   9