Page 10 - Zgodbe za pogum
P. 10

IZKUŠNJA TIŠINE

Nekega dne so ljudje prišli k puščavniku in ga
   vprašali:
 »Kakšen smisel ima tvoje življenje v tišini?«
 Menih, ki je prav tedaj zajemal vodo iz globo-
kega studenca, je odgovoril:

 »Poglejte ta studenec! Kaj vidite?«
 Ljudje so se zazrli v globoki studenec.
 »Nič ne vidimo,« so odgovorili.
 Čez nekaj časa je puščavnik zopet spodbudil
obiskovalce:
 »Poglejte v studenec zdaj. Kaj vidite?«
 Ljudje so zopet pogledali v studenec.
 »Glej, glej, sami sebe vidimo!«
 Puščavnik jih je poučil: »Prej sem se z vedrom
dotaknil vodne gladine in se je vzburkala. Sedaj
pa je voda mirna.«
 To je izkušnja tišine: vidiš samega sebe.

                   96
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15