Page 5 - Zgodbe za pogum
P. 5

GLAVNO
IN POSTRANSKO

Ugledni starogrški govornik Demosten je ne-
   koč pred sodniki branil nekega reveža. So-
dniki so ga vedno manj pazljivo poslušali. Naen-
krat Demosten prekine svoj obrambni govor:

 »Spoštovani sodniki, rad bi vam povedal nekaj
posebnega. Neki človek si je izposodil osla, da bi
odjahal v Atene. Ko je že prepotoval del poti, se
je spustil z osla, da bi si nekoliko odpočil v senci
živinčeta. Tisti dan je namreč sonce zelo pripe-
kalo. Ko je to zvedel gospodar osla, je trdil, da
bi moral povišati najemnino, ker prej ni vračunal
uporabe oslove sence. Ostra in žolčna razprava
se je vnela med tema dvema človekoma.«

 Sodniki so sedaj nadvse pazljivo prisluhnili,
Demosten pa je spet prešel na bistvo stvari, to je
na obrambo siromašnega človeka. Sodniki pa so
v en glas zahtevali: »Daj, povej nam, kako se je
končal spor o oslovi senci!«

 Veliki govornik pa je odvrnil: »Spoštovani so-
dniki! Sram naj vas bo! Ko sem govoril v obram-
bo tega reveža, ste nepozorno poslušali. Ko pa
sem pripovedoval dogodivščino o oslovi senci,
ste postali zelo pazljivi.«

 Demosten je z zgodbo poučil sodnike. Tudi jaz
vam bom to, kar vam želim povedati, povedal z
zgodbami. Najvažnejše pa je, da boste v vsaki
zgodbi odkrili nekaj, kar vam bo vlilo poguma za

                    7
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10