Franc Bole, začetnik Založbe Ognjišče

Bole urednik zalozbe1Aprila 2017 smo pri Založbi Ognjišče obhajali okroglo obletnico, saj je ravno ta mesec pred 50 leti (1967), zgolj dve leti za prvim tiskanim Farnim ognjiščem, pri Ognjišču izšla prva knjiga. To je bila knjižica Papež Janez Dobri (iz zbirke Žepna knjižnica Ognjišča), ki je predstavila sv. Janeza XXIII.

V šestdesetih letih prejšnjega stoletja je bilo na Slovenskem zelo malo verske literature, zato je urednik Franc Bole s sodelavci že v drugem letu izhajanja Ognjišča zasnoval dve knjižni zbirki: Mala in Žepna knjižnica Ognjišča, ki naj bi bralcem postregli s knjigami z versko in vzgojno vsebino. Bole urednik zalozbe3Da je bila želja po branju v tistem času zelo velika, dokazujejo številke, saj je bila prva izdana knjiga prodana v nakladi 40.000 izvodov. V letu 1967 so izšle tri knjige – poleg omenjene še Moč ljubezni o Maksimiljanu Kolbeju in knjižica Če Gospod kliče. S tem so bili položeni temelji za založniško dejavnost.

V prvih desetih letih je tako pri Ognjišču izšlo 16 knjig (13 v zbirki Žepna knjižnica Ognjišča) v skupni nakladi 313.700 izvodov (povprečna naklada je nad 20.000) in deset knjižic (9 v zbirki Mala Knjižnica Ognjišča) v skupni nakladi 255.000 izvodov. To so bila leta, ko je bila "lakota" po knjigah res zelo velika, in zato so bile naklade zelo visoke. Veliko poslanstvo sta med mladimi na področju vzgoje za ljubezen opravili knjigi francoskega pisatelja duhovnika Michela Quoista Dnevnik Anamarije in Danijev dnevnik. Skoraj ni verne slovenske družine, ki ne bi imela Kratkega Svetega pisma s slikami, ob katerem svoje malčke uvajajo v svet Božje ljubezni do človeka.V zbirki Žepna knjižnica Ognjišča je v tridesetih letih izšlo 39 knjig v skupni nakladi okrog 570.000 izvodov, v Mali knjižnici pa 16 knjižic v skupni nakladi 218.000 izvodov.

Takrat so mladi malo poznali vero, čeprav so bili verni. Niso imeli dovolj znanja in so težko ugovarjali zbadljivkam in ugovorom, ki jih ni bilo malo. Nujno smo jim morali dati versko izobrazbo in najboljši način je bil prav preko tiska, s pomočjo knjige. (Franc Bole)

 

Bole urednik zalozbe5Dolžnost, da moramo izdajati knjige smo začutili že v drugem letu našega delovanja. Osnovali smo dve knjižnici: Malo in Žepno knjižnico Ognjišča, ki sta imeii za takratne čase izredne naklade. Žepna je dosegla s prvo knjigo (Papež Janez Dobri) 40.000 prodanih primerkov, tudi knjige Male knjižnice so dosegale naklado 30.000 izvodov. Cene so bile nizke, pa tudi na trgu je bilo malo take ponudbe, zato so bralci s še večjim zanimanjem segli po teh knjigah. V prvih letih smo izdajali po štiri knjige na leto, kar je bilo za tiste razmere zelo veliko. V tridesetih letih smo izdali okrog dvesto knjig. Ena največjih uspešnic je bilo Kratko Sveto pismo s slikami (z rdečimi platnicami), ki je v vseh ponatisih dosegla naklado 120.000 izvodov. Pozneje smo začeli sodelovati s tujimi založniki, zlasti z založbo Lion iz Londona. Seveda izdajamo tudi domače tekste. V počastitev tridesetletnice Ognjišča bomo izdali knjigo molitev, ki so izhajale v Ognjišču. Upam, da bodo bralci radi segli po njej. (Franc Bole leta 1995)

Založba Ognjišče je vse od svojih začetkov svoje poslanstvo videla v skrbi za poglabljanje vere in izobraževanje vernikov s pomočjo knjige. Čeprav živimo danes v drugačnih časih, besede ustanovitelja še vedno veljajo. Imamo vernike, ki premalo poznajo vsebino vere, hkrati pa nam tudi danes niso prihranjene zbadljivke, norčevanje, zaničevanje …, zaradi česar se moramo tudi v današnjem času potruditi za poznavanje svoje vere, da bi lahko trdno stali za svojim prepričanjem in ga znali utemeljiti. Kljub kopici medijev, ki nas zasipajo z vidnimi dražljaji, nam knjiga kot sredstvo sporočanja še vedno daje največ možnosti, da v miru, poglobljeno in z možnostjo razmisleka posegamo po vsebini, ki nas zanima.

 Bole urednik zalozbe7

 

52 let založbe (1967-2019)

V teh 52 letih je bilo izdanih 670 knjig, poleg njih še 36 glasbenih kaset, 31 videokaset, 27 glasbenih CD-jev in 10 DVD-jev ter dve seriji filmov na DVD-ju. Slomškova založba pa je v času od septembra 2013, ko je bila priključena Ognjišču, izdala 53 novosti in 10 ponatisov.

 Bole urednik zalozbe8

Najbolj uspešne izdaje založbe Ognjišče

Kratko Sveto pismo s slikami, ki je v več ponatisih izšlo v več kot 160.000 izvodih in je najbolj prodajana knjiga v slovenščini vseh časov. Še ena knjiga vseh knjig je bila dobro sprejeta, in sicer Zgodbe Svetega pisma (v 365 zgodbah, po ena za vsak dan) – v treh letih je doživela štiri ponatise, skupaj je bilo v 22 letih natisnjenih več kot 35.000 izvodov te izdaje, ki je še vedno v prodaji. Med uspešnice spadajo tudi Zgodbe za dušo. V seriji Zgodbe za dušo je izšlo 12 knjig – vsega skupaj je bilo natisnjenih okrog 73.000 izvodov. Dnevnik Anamarije je bil izdan v 11 izdajah v več kot 50.000 izvodih, Danijev dnevnik pa v 9 izdajah v več kot 30.000 izvodih.

 

 *************************************************************************************************************

Odlomki so iz knjige Franc Bole uresničevalec evangelija, ki predstavi Franca Boleta in njegovo veliko delo, ki ga lahko na kratko označimo kot trojno oznanjevanje: s pisano in tiskano besedo; z govorjeno besedo; z udejanjeno besedo ... Vse to svoje delo je uresničeval kot duhovnik, katehet, vzgojitelj mladih; urednik revije Ognjišča; začetnik založbe Ognjišča; buditelj dejavne ljubezni do bližnjega; z romanji invalidov in bolnikov na Brezje; kot ustanovitelj Radia Ognjišče; popotnik in potopisec …

Spomine na Franca Boleta so zapisali: Lea Bole Zajc, Irena Zajc, Ines Štular, Rafko Valenčič, Robert Rozman, Katarina Jesenko-Rozman, Lojze Milharčič, Tilen Kocjančič, Miha Turk, Primož Krečič, Bojan M. Ravbar, Silvester Čuk, Marko Čuk, Božo Rustja, Metka Klevišar, Imre Jerebic, Bojan Burger, Anton Selan, Franci Trstenjak, Izidor Šček, Jure Rode ...

Vezno besedilo v knjigi je napisal Marko Čuk, ki je pripravil tudi slikovno gradivo in knjigo kot celoto uredil.

  FRANC BOLE uresničevalec evangelija
  192 strani; 17 x 24,5 cm, trda vezava, barvne fotografije
  cena 19,90 €
  * * *
  Prelistajte:
  * * *
  Naročite knjigo v spletni knjigarni Ognjišča

Kaj se zgodi po smrti 3D

pripravil Marko Čuk

Zajemi vsak dan

Glas pravi: “Kliči!” Pa rečem: “Kaj naj kličem?” “Vse meso je trava, vsa njegova dobrota kot cvetica na polju. Trava se posuši, cvetica ovene.”

(prerok Izaija)
Četrtek, 6. August 2020
Na vrh