Lidija

Med najpogostejšimi ženskimi imeni je ime Lidija na 50. mestu. S tem imenom je bilo konec leta 2008 poimenovanih 5607 (1971: 3704; 1994: 5871) oseb. Precej manj pogoste so bile njene različice Lidia (45), Lidja (11), Lida (14).


    God:

    • 3. avgust

Ime Lidija izhaja iz latinskega imena Lydia, to pa iz grškega Lydía v pomenu 'ženska, prebivalka Lidije', pokrajine v zahodni Mali Aziji, bogate na zlatu, z glavnim mestom Sardes. Leta 546 pred n. št. jo je zavzel perzijski kralj Kir. Zadnji lidijski kralj je bil Krez ali Kroisos. Bil je bajno bogat, o čemer še danes priča primera bogat kot Krez.

Lidija je pri Nemcih Lydia, skrajšano Lida, pri Angležih skrajšano Liddy, pri Rusih Lidja.

Po pokrajini Lidiji se danes imenuje lidijska lestvica 'v stari Grčiji lestvica c – c, v srednjem veku f – f in lidit 'kremenov skrilavec črne barve, sestavljen iz kremena, kalcedona, opala in ogljikovih spojin'.

Lidijka je bila po novi zavezi tudi sv. Lidija, trgovka s škrlatom iz mesta Tiatira, ki jo je spreobrnil apostol Pavel v Filipih (v koledarju 3. avgusta). Je zavetnica barvarjev.

Kategorija: Ime veliko pove

Zajemi vsak dan

Božje kraljestvo pozna drugačne zakone, kot jih pozna svet. Prav nasprotni so zakonom ljudi. Ker so nasprotni, so Božji. Bog si izbere slabotne. Zato izbira tudi mene!

(Jože Rajhman)
Četrtek, 24. September 2020
Na vrh