Vasilij

Med moškimi imeni v Sloveniji je ime Vasilij na 567. mestu. Dne 1. 1. 2016 je bilo z imenom Vasilij poimenovanih 127ꜜoseb (1971: 128; 1994: 132; 2010: 125). Različice imena Vasilij so: Bazilij (2016: 4), Vasilije (55), Vase (21), Vasil (29), Vasilj (8), Vasilko, Vasja (1971: 159; 1994: 479; 2012: 595, 225. mesto, 2016: 641), Vasjan (2016: 12), Vasko (39), Vaso (64ꜜ). Ženske oblike: Vasilija (54ꜛ), Vasa (7), Vasilisa, Vasiljka (17), Vasilka (12), Vasja (20), Vaska (23ꜛ).


  God:

  • 2. januar
  • 27. februar
  • 22. marec
  • 12. april
  • 30. maj
  • 20. november

  Vasilija (in različice) ima god:

  • 6. januar
  • 3. september

Ime Vasilij z različicami smo s posredovanjem drugih južnoslovanskih narodov dobili od Rusov, izhaja pa tako kot ime Bazilij, latinsko Basilius, iz grškega imena Basíleios. To je nastalo iz grškega basíleios 'kraljev, kraljevski'. Začetni V- je nastal iz starogrškega B- po grški srednjeveški izgovarjavi. Ime Vasja je ruska moška ljubkovalna oblika na -ja, ki se pri nas poredkoma uporablja tudi kot žensko ime. Ruska ženska oblika je Vasilisa, ki izhaja iz grškega imena Basílissa, skrajšana oblika pa je Vasьka. Ta oblika se je v ruskem jeziku posplošila v izraz vasьka v pomenih 'deček; kurir; sluga; maček'. Slednji nastopa v basni Krilova Maček in kuhar, po kateri je po basni Krilova Maček in kuhar nastala krilatica Vasьka slušaet da est (tj. 'a maček posluša in jé – kokoš – naprej').

Po svojih ustanoviteljih so pogosto poimenovana mesta. Tako tudi mesto na reki Suri Vasil'sursk v Rusiji, ki ga je leta 1523 ustanovil Vasilij III. z imenom Vasil'gorod na Sure. Ime Vasilij je tudi v bolgarskem frazemu kihnal na sveti Vasil v pomenu 'srečen'.

V koledarju so:

 • Bazilij Veliki, sv., † 379, cerkveni učitelj (1. januar, god 2. januar) - Bazilij Veliki in Gregor Nacianški
 • Bazilij in Prokopij, sv., † 741, bojevnika za češčenje svetih podob v Carigradu (27. februar)
 • Bazilij, sv., † 362, duhovnik in mučenec v Anciri (Ankari) (22. marec)
 • Bazilij, sv., 9. st., škof v Pariu v Helespontu (12. april)
 • Bazilij in Emelija, sv., † ok. 349 in ok. 370, starša štirih svetnikov (30. maj)
 • Bazilij, sv., 3. st., škof in mučenec v Epifaniji (20. november)

 • Bazilisa, sv., 4. st., mučenka v Tebaidi v Afriki (6. januar) - Julijan in Bazilisa
 • Bazilisa, sv., 4. st., mučenka v Nikomediji (3. september)

s podobnim imenom tudi:

 • Bazilej, sv., † ok. 322, škof in mučenec v Pontu (26. april)
 • Bazilej, sv., prva st., mučenec v Rimu (25. december) — Jovin in Bazilej
 • Bazilid, sv., prva st., mučenec v Rimu (12. junij)
 • Bazilid, sv., † ok. 202, mučenec v Aleksandriji (30. junij)
 • Bazila, sv., 3-/4. st., iz Sirmija (Sremska Mitrovica) v Panoniji (29. avgust)

 

Zajemi vsak dan

O Gospod, čudovito si me vodil vse življenje, zato me tudi poslej ne boš zapustil. To dobro vem, čeprav nimam pravice, da bi od tebe kaj zahteval.

(sv. John Henry Newman)
Nedelja, 16. Junij 2024
Na vrh