Vasilij

Med moškimi imeni v Sloveniji je ime Vasilij na 567. mestu. Dne 1. 1. 2016 je bilo z imenom Vasilij poimenovanih 127ꜜoseb (1971: 128; 1994: 132; 2010: 125). Različice imena Vasilij so: Bazilij (2016: 4), Vasilije (55), Vase (21), Vasil (29), Vasilj (8), Vasilko, Vasja (1971: 159; 1994: 479; 2012: 595, 225. mesto, 2016: 641), Vasjan (2016: 12), Vasko (39), Vaso (64ꜜ). Ženske oblike: Vasilija (54ꜛ), Vasa (7), Vasilisa, Vasiljka (17), Vasilka (12), Vasja (20), Vaska (23ꜛ).


  God:

  • 2. januar
  • 27. februar
  • 22. marec
  • 12. april
  • 30. maj
  • 20. november

  Vasilija (in različice) ima god:

  • 6. januar
  • 3. september

Ime Vasilij z različicami smo s posredovanjem drugih južnoslovanskih narodov dobili od Rusov, izhaja pa tako kot ime Bazilij, latinsko Basilius, iz grškega imena Basíleios. To je nastalo iz grškega basíleios 'kraljev, kraljevski'. Začetni V- je nastal iz starogrškega B- po grški srednjeveški izgovarjavi. Ime Vasja je ruska moška ljubkovalna oblika na -ja, ki se pri nas poredkoma uporablja tudi kot žensko ime. Ruska ženska oblika je Vasilisa, ki izhaja iz grškega imena Basílissa, skrajšana oblika pa je Vasьka. Ta oblika se je v ruskem jeziku posplošila v izraz vasьka v pomenih 'deček; kurir; sluga; maček'. Slednji nastopa v basni Krilova Maček in kuhar, po kateri je po basni Krilova Maček in kuhar nastala krilatica Vasьka slušaet da est (tj. 'a maček posluša in jé – kokoš – naprej').

Po svojih ustanoviteljih so pogosto poimenovana mesta. Tako tudi mesto na reki Suri Vasil'sursk v Rusiji, ki ga je leta 1523 ustanovil Vasilij III. z imenom Vasil'gorod na Sure. Ime Vasilij je tudi v bolgarskem frazemu kihnal na sveti Vasil v pomenu 'srečen'.

V koledarju so:

 • Bazilij Veliki, sv., † 379, cerkveni učitelj (1. januar, god 2. januar) - Bazilij Veliki in Gregor Nacianški
 • Bazilij in Prokopij, sv., † 741, bojevnika za češčenje svetih podob v Carigradu (27. februar)
 • Bazilij, sv., † 362, duhovnik in mučenec v Anciri (Ankari) (22. marec)
 • Bazilij, sv., 9. st., škof v Pariu v Helespontu (12. april)
 • Bazilij in Emelija, sv., † ok. 349 in ok. 370, starša štirih svetnikov (30. maj)
 • Bazilij, sv., 3. st., škof in mučenec v Epifaniji (20. november)

 • Bazilisa, sv., 4. st., mučenka v Tebaidi v Afriki (6. januar) - Julijan in Bazilisa
 • Bazilisa, sv., 4. st., mučenka v Nikomediji (3. september)

s podobnim imenom tudi:

 • Bazilej, sv., † ok. 322, škof in mučenec v Pontu (26. april)
 • Bazilej, sv., prva st., mučenec v Rimu (25. december) — Jovin in Bazilej
 • Bazilid, sv., prva st., mučenec v Rimu (12. junij)
 • Bazilid, sv., † ok. 202, mučenec v Aleksandriji (30. junij)
 • Bazila, sv., 3-/4. st., iz Sirmija (Sremska Mitrovica) v Panoniji (29. avgust)

 

Zajemi vsak dan

Za gojitev zdravih medsebojnih odnosov velja: čim več dobrega bomo namenili drugim, tem več bomo prejemali.

(Vinko Škafar)
Četrtek, 7. December 2023
Na vrh