Svetlana

Različice imena: Jelena-Svetlana, Marija Svet­lana, Svetlanka, Svetlinka, Svetluška, Svijetlana, Svitlana, Svjetlana. Moška oblika: Svetlan.


    God:

    • 2. februar
    • 20. marec
    • 20. september

Svetlana je slovansko ime, ki je nastalo iz pridevnika svetla. Ime je zlasti po­gosto pri Rusih; od njih je prišlo tudi k nam, najdemo pa ga še pri Čehih - Svetlana ter različici Svetla, Svetluše in manjšalnici Svetlanka, Svetluška - dalje slovaško Svetlana; poljsko Sivietlana; bolgarsko Svetla(na); madžarsko Szvetldna, skrajšano Lana, Veta; na hrvaškem in srbskem jezikovnem področju Svetlana, Svijetlana, Svitlana, Svjetlana.

Po pomenu so imenu Svetlana sorodna imena Zora, Zorana in Lucija. V zvezi s koledarjem pa nekateri povezujejo ime Svetlana z grškim imenom Fotina, ki je nastalo iz grške besede [foteinos] 'svetel, razsvetljen, jasen'. Tako se je imenovala tudi Fotina, mučenka in tista Samarijanka, s katero se je Jezus po­govarjal pri Jakobovem studencu v mestu Sihar (god 20. marca). V koledarju je 20. septembra še Kandida (Svetlana), afriška mučenka († 3. stol.).

Zajemi vsak dan

Naše ime bo sčasoma pozabljeno, nihče ne bo omenjal našega delovanja. Naše življenje bo prešlo kot sled za oblakom, razkadilo se bo kakor megla.

(Knjiga modrosti)
Sreda, 12. December 2018

Ognjišče na Facebooku

Na vrh