Svetlana

Različice imena: Jelena-Svetlana, Marija Svet­lana, Svetlanka, Svetlinka, Svetluška, Svijetlana, Svitlana, Svjetlana. Moška oblika: Svetlan.


    God:

    • 2. februar
    • 20. marec
    • 20. september

Svetlana je slovansko ime, ki je nastalo iz pridevnika svetla. Ime je zlasti po­gosto pri Rusih; od njih je prišlo tudi k nam, najdemo pa ga še pri Čehih - Svetlana ter različici Svetla, Svetluše in manjšalnici Svetlanka, Svetluška - dalje slovaško Svetlana; poljsko Sivietlana; bolgarsko Svetla(na); madžarsko Szvetldna, skrajšano Lana, Veta; na hrvaškem in srbskem jezikovnem področju Svetlana, Svijetlana, Svitlana, Svjetlana.

Po pomenu so imenu Svetlana sorodna imena Zora, Zorana in Lucija. V zvezi s koledarjem pa nekateri povezujejo ime Svetlana z grškim imenom Fotina, ki je nastalo iz grške besede [foteinos] 'svetel, razsvetljen, jasen'. Tako se je imenovala tudi Fotina, mučenka in tista Samarijanka, s katero se je Jezus po­govarjal pri Jakobovem studencu v mestu Sihar (god 20. marca). V koledarju je 20. septembra še Kandida (Svetlana), afriška mučenka († 3. stol.).

Zajemi vsak dan

Če bi danes prišel med nas? / Ne! Pomota! / Danes prišel si med nas: / Družini prinašaš vstajenje.

(Pavle Jakop)
Sreda, 28. September 2022
Na vrh