Advent

Zasidran v veri adventAdvent je čas radostnega pričakovanja.
Je oznanilo svetu, da prihaja Zveličar med nas.
Da so se izpolnile napovedi prerokov o skorajšnjem rojstvu Božjega Maziljenca.
Nebeški Knez vstopa v prostor in čas, da pripravi pot človeškemu odrešenju.
Obljuba predavna postala je res.
Jezus Kristus je tisto betlehemsko noč preobrazil obličje zemlje.
Učlovečil se je v pozabnost zgodovinskega trenutka, da bi ga svet nikoli ne pozabil.
Tako je advent najprej spomin, da ostaja Jezus nepozaben.
Ne moremo mimo njega, če želimo biti sveti.
Nič nam ne uspeva, če ne gradimo na njegovi ljubezni in modrosti.
Ponižani smo v svojem dostojanstvu, če se odpovemo njegovim zapovedim, njegovemu nauku in njegovi resnici.
Advent je hkrati čas, ko smo poklicani, da očistimo svoja srca.
Saj pričakujemo, da nas obišče nebeški Kralj, ki po pričevanju Pisma ostaja z nami do konca sveta.
Blagovest o Božjem poslanstvu med nami je resnična vsebina adventa.
Blagovest o prihodu Sina živega Boga.
Tega ne smemo pozabiti, ko nas obdaja blišč predbožičnega časa.
Ta stavi na lepoto okrašenih ulic in mestnih trgov,  a pozablja na osrednje sporočilo adventa.
Da smo deležni učlovečenja Boga.
Da je čas odpadništva minil.
Da smo povabljeni v posinovljenje.
In da je advent le uvertura v vesoljni čudež, ki je z Jezusovim vstajenjem dosegel svoj trajni vrhunec.

razmišljanje Advent je iz knjige Zasidran v veri, Ognjišče 2018, 64.

  Peter Millonig
  ZASIDRAN V VERI
  180 strani, 17 x 24 cm,
  trda vezava s ščitnim ovitkom
  dvobarvne fotografije
  redna cena: 19,90 €
  * * *
  Prelistajte:
  * * *
  Naročite knjigo
  tudi v spletni knjigarni Ognjišča

Zasidran v veri 3D

Kako je mogoče s pomočjo duhovne proze najti Boga?
Pred nami je knjiga duhovne proze, ki nam pomaga iskati Boga, resnico, dobroto ... Besede prinašajo uteho, presenečajo, spodbujajo, drezajo ... so pa iskrene, klene in jasne ...To niso pridige, tudi pesmi ne, prav tako ne "reklama" za določeno idejo, še manj enciklopedija, učbenik ... so preprosto izziv k razmisleku, povabilo v mišljenje, ki lahko usmerja življenje. Na eni strani knjige hočejo izluščiti jedro stvari, so jasne, odprte ... njihov edini namen je, da bi ob prebiranju bralec mogel v sebi vzbuditi ali poglobiti ljubezen do Jezusa. Do njegove očarljive privlačnosti in večne resnice. Bog je v njih odkrito navzoč: kot gledalec in poslušalec, kot sogovornik in sodelavec, kot stvarnik in odrešenik, kot dobri Oče in zvesti Brat in vseobjemajoči Duh. Kdor zna in hoče, lahko s temi besedami moli; kdor ne zna, se lahko moliti nauči ...nekaj avtorjevih misli o knjigi:

Pred bralcem je sto različnih pojmov, pojavov in tem, ki jih ponuja življenje in sem jih kot avtor ubesedil tako, da nam spregovori bistvo, gledano skozi prizmo krščanskega navdiha. Med njimi so molitve in hvalospevi srca.  ...
Fotografije, s katerimi so besedila opremljena, so prav tako iz lastne zakladnice;
Moj namen je, da bi prvi knjigi v doglednem času sledili še dve, tako da bi celoten opus obsegal tristo osebnih pričevanj.
Vsebina knjige je nenavadna in svojevrstna. Gre za posebno obliko duhovne proze. Beseda zmore – kot nekakšen manifest življenja – navdihovati, ker je iskrena, klena in jasna. Posamezna spoznanja so zavestno odmerjena, tako da ne presegajo ene strani. Hočejo izluščiti jedro stvari. Tudi z uporabo le najnujnejšega besednjaka.
Knjiga nima skritih namenov. Je odprta, vsem enako dostopna zgodba.
Edini namen je, da bi ob prebiranju opažanj bralec mogel v sebi vzbuditi ali poglobiti ljubezen do Jezusa. Do njegove očarljive privlačnosti in večne resnice. Do njegove karizmatične pojavnosti in odrešenjske sile. (...)

pripravlja: Marko Čuk

Zajemi vsak dan

Človek je poslanec celote. Kar čuti, da mora napraviti, mora napraviti za celoto.

(Srečko Kosovel)
Sreda, 22. September 2021
Na vrh