Mladost

Zadnji dan januarja se spominjamo sv. Janeza Boska, ustanovitelja salezijanske družbe in Hčera Marije Pomočnice. Njega je sv. Janez Pavel II., velik prijatelj mladih, imenoval ‘genij srca’ ter ‘oče in učitelj mladine’. Don Bosko ni napisal nobenega vzgojnega priročnika, pa vendar lahko govorimo o njegovem posebnem vzgojnem sistemu, ki temelji na brezmejni ljubezni do mladih in zaupanju v dobroto, ki je v njih.. Poglejmo v Zakladnico modrosti in si preberimo nekaj modrih misli o mladosti, ...

MLADOST

Zakladnica modrosti mladostDo starejšega moža ne bodi trd. Opominjaj ga kakor očeta, mlajše pa kakor brate, starejše ženske kakor matere, mlajše kakor sestre, in sicer z vso čistostjo. (1 Tim 5,1-2)

Vsak mlad človek, tudi najbolj zanemarjen, je dostopen za dobroto. Prva stvar vzgojitelja, ki hoče doseči uspeh, je, da poišče tisto struno, ki je občutljiva za dobroto. (sv. Janez Bosko)

Kdor ima mladino, temu pripada prihodnost. Kakršen cvet, tak največkrat tudi sad; kakršna setev, taka največkrat tudi žetev. (sv. Peter Kanizij)

Je v mladih letih setev, bo v starih dobra žetev. (bl. Anton Martin Slomšek)

Mladi, napolnite vaše življenjsko okolje z veseljem in navdušenjem, ki sta tipična za vaša leta, da svet in zgodovino preplavite z veseljem, ki prihaja iz evangelija, iz srečanja z Osebo: Jezusom, ki vas je očaral in vas pritegnil, da ostajate z Njim. (papež Frančišek)

Bog je mlad in vsak mlad človek naj bi v svet prinašal nekaj te večne Božje mladosti, novosti. (Egon Kapellari)

Mladi so bolj dosledni: najprej hočejo vedeti, čemu živijo in šele potem, kako naj živijo. (Michel Quoist)

Tragika mladega človeka je v tem, da sanja samo o velikih in slavnih nalogah, mora pa živeti sredi samih malenkosti. Življenje pa zaradi sanj ne postane drugačno. (Stanko Cajnkar)

Porazno vpliva na mladega človeka neskladnost med ideali in življenjem tistih, ki bi mu morali dajati najlepše zglede. (Anton Trstenjak)

Mlad človek se odzove, ko je osebno nagovorjen, ko sliši, da nekdo njegovo ime izgovarja z resnobo in spoštovanjem do njegove skrivnosti, ki jo je Bog vanj položil. (Vinko Kobal)

Dokler smo mladi, veljajo vse naše misli ljubezni pozneje pa vsa naša ljubezen velja mislim. (Albert Einstein)

Ostal boš mlad, dokler boš sprejemljiv za dobro, lepo, veliko, sprejemljiv za glas narave, človeka in Neskončnega. (Douglas McArthur)

Mladega rodu danes nihče več ne vzgaja k odpovedovanju. V preteklosti taka vzgoja niti ni bila potrebna, saj so bili starši revni, bilo je veliko otrok. (Pavel Kogej)

Domišlja si mladi rod in je mnenja, / da svet se z njegovim rojstvom začenja. (Johann Wolfgang Goethe)

Nikar ne verujete tistim, ki vam govorijo, da je mladost ustvarjena za uživanje – ustvarjena je za junaštvo. (Paul Claudel)

V mladosti se zgledujemo po odraslih, da bi postali modri. V zrelih letih pa se zgledujemo po otrocih, da bi bili srečni. (Peter Rosegger)

V mladosti se učimo, v starosti razumemo. (Maria von Ebner-Eschenbach)

Jaz sem nekoč bil mlad, ti pa še nisi bil star, torej imam nekaj več kot ti – je rekel starec mladeniču. (Gerhard Hauptmann)

Vse, kar se postara, je bilo najprej mlado. Upognjena ženica je bila nekoč cvetoče dekle. “Kaj napravi deklica, da postane babica?” Pesnik domiselno nadaljuje: “Malo počaka.” (Berta Golob)

April in maj dajeta moko za vse leto. (španski pregovor)

Upogni drevo, dokler je še mlado. (nemški pregovor)

Bilo bi čudovito, če bi mladost znala vse, kar zmore in starost zmogla vse, kar zna. (burmanski pregovor)

Kdor za mladih dni ne skrbi, v starosti trpi. (slovenski pregovor)

 

ZAKLADNICA MODROSTI - Zbirka Za luč in moč 1

Zakladnica modrosti 3D

Ko se je leta 1965 porajalo Ognjišče (sprva Farno kot glasilo župnij Postojna in Koper), je njegov ‘oče’ Franc Bole, takrat župnik v Postojni, imel stike z belgijskim študentskim duhovnikom Fernandom Lelottom. Ta je svoje mlade prijatelje duhovno hranil z drobnim, vsebinsko bogatim lističem Ognjišče naše Gospe. V vsakem je bila tudi Iskra za poživitev plamena: stavek, izrek, misel, vzeto iz Svetega pisma, spisov svetnikov ter del pesnikov in pisateljev, je z nekaj stavki pospremil s spodbudami za razmišljanje. Njegove Iskre so od vsega začetka žarele tudi v našem Ognjišču. Leta 1978 so izšle v zbirki Žepna knjižnica Ognjišča. »Ta knjižica bi vam rada pomagala, da se za trenutek ustavite, premislite svoja dejanja in naredite načrt za naprej,« je v spremni besedi zapisal urednik Franc Bole. »Vzemite jo v roke zvečer, preden ležete k počitku, ali zjutraj, preden začenjate svoje delo.« Avgusta 1984 smo začeli z rubriko Zajemi vsak dan, ki je na dveh straneh nudila ‘požirke’ duhovnosti: izbrane misli iz knjig Svetega pisma, svetnikov in svetnic, religioznih mislecev, domačih in tujih pesnikov in pisateljev. Rubrika se je bralcem brž priljubila; pognala je globoke korenine in je ‘živa’ že nad trideset let. Misli so sicer oštevilčene – po dnevih meseca, vendar si lahko vsakdo poišče misel, ki ga nagovori in mu ‘polepša dan’. Leta 2001 je izbor življenjskih modrosti za vse dni v letu izšel v knjigi Misel za lepši dan, ki je v kratkem času doživela štiri ponatise. Ob tem toplem sprejemu se je že dalj časa porajala zamisel o novem izboru, ki ga imate zdaj v rokah.

V knjigi je zbranih 930 misli različnih avtorjev (280), urejene so tematsko (82 gesel od A do Ž), pri vsakem geslu je najprej misel iz Svetega pisma, sledijo misli svetnikov, blaženih in svetniških osebnosti, papežev, škofov in drugih učiteljev duhovnosti, na koncu so zlata zrna iz del domačih in tujih pesnikov in pisateljev ter ljudske modrosti v pregovorih. Želimo, da bi pogosto odpirali to malo ‘zakladnico modrosti’, da bodo vaši dnevi čim bogatejši!

pripravlja Marko Čuk

Zajemi vsak dan

Ljubite Gospoda, vsi njegovi pobožni! Gospod čuva zveste, a vrača čez mero tistemu, ki ravna ošabno.

(Psalm 31)
Četrtek, 2. Julij 2020
Na vrh