Ciril Metod

Med moškimi imeni v Sloveniji je dvojno ime Ciril Metod na 1223., med dvojnimi imeni pa na 10. mestu (na prvem mestu med moškimi dvojnimi imeni je Žan Luka: 89 oseb). Po podatkih Statističnega urada RS je bilo konec leta 2008 z imenom Ciril Metod poimenovanih 25 (1994: 34) oseb. Različice dvojnega imena Ciril Metod so: Ciril (2008: 2217; 1994: 3065; 1971: 4316), Metod (896; 1994: 965; 1971: 966), Metod Ciril (zelo redko).


    God:

    • 5. julij

Dvojno ime Ciril Metod je sestavljeno iz imen Ciril in Metod, ki sta tudi vsako zase precej znani, čeprav v zadnjih desetletjih zanimanje zanju precej upada. Ime Ciril izhaja iz grškega imena Kýrillos in ga povezujejo z grškima kyriakós, kýrios v pomenu 'pripadajoč Bogu'. Ime Metod izhaja iz grškega imena Methódios. To je pridevniško ime iz grškega méthodos 'pot, ki vodi k čemu, način učenja in preiskovanja, preiskava, preiskovanje, metoda'.

Ciril je bilo samostansko ime Grka Konstantina iz Soluna, ki je skupaj z bratom Metodom postavil temelje slovanskega bogoslužja na Moravskem in v Panoniji. Brata misijonarja sta uvedla slovansko pisavo glagolico in prevajala v starocerkvenoslovanski jezik verske knjige in Sveto pismo. Ciril in Metod sta svetnika in veljata za slovanska apostola (v koledarju 5. julija).

Po Cirilu se imenuje cirilica, tj. pisava vzhodnih in dela južnih Slovanov. Nastala je v Makedoniji na prelomu 9. in 10. stoletja. Po ljudskem izročilu sta Ciril in Metod na poti v Rim prenočevala v Jarenini, maševala pa pri Sv. Benediktu. V zreški fari pri Slovenskih Konjicah je Cirilov studenec, kjer sta sveta brata menda jedla kruh in pila vodo.

Zajemi vsak dan

Ko odpremo svoje srce Božji ljubezni, nam ga on odpre za ljubezen do bratov in sester ter nas spodbudi za to, da bomo zgodovino oblikovali po Božjem načrtu.

(sv. Janez Pavel II.)
Nedelja, 10. December 2023
Na vrh