Irma

Med imeni v Sloveniji je ime Irma na 164. mestu. Tako se je leta 2007 imenovalo 1269 (1994: 1411; 1971: 1497) oseb. Zelo redke so bile različice: Irmica (8), Irmina (24) in Irmgard (10), pogostejši možni sorodni imeni Ema (3233; 82. mesto) in Hermina (1083; 177. mesto).


    God:

    • 16. julij
    • 4. september
    • 24. december

Irma izhaja iz nemškega imena Irma. To je ženska oblika moškega imena Irmo, oba pa sta skrajšani obliki iz imen, ki se začnejo z Irm-. Takšna so npr. ženska imena Irmberga, Irmburg, Irmenburg, Irmgard, Irmhilde, Irmlinde, Irmtraud, Irmentrud in moška Irmbert, Irmenbert, Irmenfried, Irmenhard, Irmenrad. Prvi del teh zloženih imen izhaja iz imena germanskega plemenskega boga Irmin v pomenu 'svet, vseobsegajoč'. Iz različic imen Irmgard in Irmtraud, tj. Erm(en)traud, Erm(en)gard, je lahko nastalo tudi ime Emma, slovensko Ema, verjetno pa tudi Hermina.

V koledarju so 4. september Irm(en)garda (Irma), alzaška spokornica, kraljica (u. leta 851), 16. julija Irm(en)garda, nemška opatinja (u. 866) in 24. decembra Hermina (Irma), ustanoviteljica samostana benediktink Echternach v Luksemburgu, opatinja (u. 710).

Zajemi vsak dan

Vsakič ko z ljubeznijo srečamo kakega človeka, bomo zmožni odkriti nekaj novega o Bogu.

(papež Frančišek)
Sobota, 3. Junij 2023
Na vrh