Karmen

Med najpogostejšimi ženskimi imeni v Sloveniji je ime Karmen na 62. mestu. Dne 1. 1. 2010 je bilo z imenom Karmen poimenovanih 4493 (1994: 4242; 1971: 1771) oseb ženskega spola. Zanimanje za to ime je naraščalo do leta 1990, potem pa je začelo zelo upadati. Različici: Carmen (2010: 132; 1994: 135; 1971: 58), Marija Karmen (8). Moška oblika: Karmen.


    God:

    • 16. julij

Ime Karmen izhaja iz latinskega imena Carmen, ki ga nekateri razlagajo kot simbolično ime iz latinske besede carmen v pomenu 'pesem'. Špansko ime Carmen pa izhaja iz imena Maria del Carmen, tj. Marija Karmelska. Špansko Carmen ustreza imenu Karmél, latinsko Carmellus, kot se imenuje v Svetem pismu znana gora blizu sredozemskega pristanišča Haifa. Danes se nahaja v Izraelu, njen prvotni pomen pa je bil 'sadovnjak'.

Iz imena Marija Karmelska je nastalo tudi ime Karmela, verjetno prek italijanskega Carmela, ki ima tudi moško obliko Carmelo, pri nas Karmel, Karmelo. Podobno kot Karmen in Karmela so prek imena Marija nastala imena Dolores (iz Maria de los Dolores), Mercedes (iz Maria de las Mercedes), Magdalena (iz Marija Magdalena, tj. Marija iz Magdale) itd. Tudi Judinje imajo praviloma prvo ime Marija in šele drugo ime je razlikovalno. Stalno prvo ime Marija je značilno še za redovnice karmeličanke in magdalenke.

Nosilke imen Karmen in Karmela godujejo 16. julija, ko je god Marije Karmelske.

Zajemi vsak dan

Izpelji me, Usmiljenje, od tod, / nazaj grem, kjer se cepijo poti, / zdaj pravo bom izbral izmed smeri.

(bl. Alojzij Grozde)
Nedelja, 29. Maj 2022
Na vrh