Aleš

Med najpogostejšimi moškimi imeni v Sloveniji je ime Aleš na 16. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo 1. 1. 2010 s tem imenom poimenovanih 10.725 (2008: 10.727; 1994: 10.507; 1971: 2802) oseb. Različice: Aleksander (2010: 5513), Alex (496), Aleks (926), Aleksa (82), Aleksej (202), Aleksij (29), Aljoša (1744, 121. mesto). Ženske oblike: Aleksa (2010: 8), Aleksija (14), Aleša (172), Aleška (34), Aljoša (78).


    God:

    • 17. julij
    • 20. september

Ime Aleš je verjetno nastalo prek oblik Aleks, Alekš iz imena Alex, ki je skrajšano iz latinskih imen Alexis, Alexius, slovensko Aleksij. Latinski imeni izhajata iz grškega Aléksios, ki ga razlagajo iz glagola aléksō v pomenu 'odbijam, odvračam, branim'. Alex je lahko tudi skrajšana oblika iz latinskega imena Alexander. To izhaja iz grškega imena Aléksandros, ki je zloženo iz glagola aléksō v pomenu 'odbijam, odvračam, branim' in anē'r, v rodilniku andrós 'mož, moški'.

Aleš oziroma Aleksij je ime poletnega svetnika, ki je v koledarju 17. julija. Njegov god se narečno imenuje Elekšovo. Sv. Aleš je pri nas postal zavetnik zoper potres. Na Koroškem se imenuje sv. Lekš in je imel v oblasti grom in strelo kot drugod sv. Elija.

Zajemi vsak dan

Kako majhen je človek in kako velik je Bog! Evharistija pa nam govori: Kako velik si, človek, ker je Bog zaradi tebe postal majhen!

(Jožef Smej)
Sreda, 21. August 2019
Na vrh