Zlata

Ime Zlata je med pogostejšimi ženskimi imeni na 219. mestu. Konec leta 2008 je bilo v Sloveniji z imenom Zlata poimenovanih 734 (1994: 858; 1971: 879) oseb. Podrobnejši podatki kažejo, da je zanimanje za to ime po letu 1970 začelo zelo upadati. Različice imena Zlata so: Zlatka (1183), Zlatica (220), Zlatica Aurea, Zlatana (7), Zlate (22), Zlatiborka, Zlatija (11), Zlatislava, Zlatomira, Zlatoslava. Imenu Zlata so pomensko sorodna imena Avrelija (75; 1994: 96; 1971: 126), Aurelia (9), Aurelija (16). Moške oblike: Zlatko (2462; 1994: 2505; 1971: 1853), Zlatan (133), Zlatibor (9).


    God:

    • 20. julij
    • 25. september
    • 15. oktober

Ime Zlata je slovansko in se pomensko povezuje s pridevnikom zlat in samostalnikom zlato. Imena iz teh imenskih podstav so tudi v drugih slovanskih jezikih. Znano je, da imajo osebna imena iz poimenovanj za kovine in nebesna telesa magični in varovalni pomen, npr. staročeška Zlata, Zořena, Zořata, Zořík, bolgarska Zvezda, Srebra, Zarko, Želězko, pri nas tudi Srebra, Srebren, Srebrenka, Srebrenko.

Ime Zlata je prišlo v koledar prek latinskega imena Aurea. Latinska moška oblika imena je Aureus, izpeljanke pa Aurelius, Aurelianus, Aurelia. Razlagajo jih iz latinskega aureus 'zlat; z zlatom okrašen, pozlačen; zlatorumen, zlate barve; krasen, ljubek'. Iz enakopomenske manjšalnice aureolus izhaja izraz avreola 'svetniški sij na podobah in kipih svetnikov'.

Avrelija je ime več svetnic: 15. oktobra je v koledarju Avrelija iz Strassburga v 6. stoletju, 25. septembra Avrelija (Zlata), mučenka iz južne Italije. Dne 19. julija je v koledarju sv. Avrelij (+ ok. 430) škof v Kartagini v Afriki.

Zajemi vsak dan

Ali je še kakšno večje in lepše darilo kot spraviti se s sočlovekom, spet začeti govoriti, izstopiti iz nemega bivanja drug ob drugem?

(Bogdan Dolenc)
Petek, 14. December 2018

Ognjišče na Facebooku

Na vrh