Gorazd

Med pogostejšimi moškimi imeni v Sloveniji je ime Gorazd na 96. mestu. Dne 1. 1. 2010 je bilo s tem imenom poimenovanih 2414 (2008: 2418; 1994: 2489; 1971: 1027) oseb. Podrobnejši podatki kažejo, da je zanimanje za ime Gorazd zelo naraščalo do leta 1980, potem pa začelo upadati.


    God:

    • 27. julij

Ime Gorazd je po izvoru slovansko. Nastalo je iz ruskocerkvenoslovanskega gorazdъ v pomenu 'izkušen, spreten' (prim. rusko gorazdyj, gorazd 'spreten, izkušen, premišljen, očiten', narečno gorazdo, gorazno 'močno, zelo').

Ime Gorazd so imeli že alpski Slovani. Gorazd je bil prvi krščeni karantanski knez, in sicer v letih 749–751. Bil je sin kneza Boruta, njegov bratranec pa je bil Hotimir. Gorazd se je imenoval tudi eden izmed prvih učencev Metoda. Ko so Metodove učence po Metodovi smrti izgnali, je odšel v Bolgarijo, kjer je postal škof in ga častijo kot svetnika (v koledarju 27. julija).

Zajemi vsak dan

V Božjem načrtu je vsak človek poklican k razvoju, zakaj vsako življenje je klic. Ob rojstvu je vsem dan v kali skupek zmožnosti in lastnosti, s katerimi moramo roditi sadove.

(sv. Pavel VI.)
Sobota, 4. Julij 2020
Na vrh