Dunja

Dunja je precej pogosto žensko ime. Po podatkih Statističnega urada RS se je leta 2006 tako imenovalo 544 (1971: 258; 1994: 525) oseb, kar ga je uvrščalo na 240. mesto. Manjšalnica Dunjica se večinoma uporablja kot klicna oblika.


    God:

    • 4. avgust

Ime Dunja izhaja najverjetneje s hrvaškega ali srbskega jezikovnega področja. Povezujejo ga s poimenovanjem dunja (gdunja) v pomenu 'kutina' in razlagajo iz grškega kydō´nia, latinsko Cydonia vulgata, v enakem pomenu. Drugi, npr. Nemci, pa ime Dunja razlagajo kot rusko skrajšano obliko iz imena Avdot'ja, ljudske oblike imena Evdokija. Ta izhaja iz grškega imena Eudokía, ki se povezuje z grškim eudokía 'veselje, ugajanje, dobra volja, želja'. Ime Evdokija z različicama Avdot'ja in Dunja je pri Rusih precej pogosto (god 1. marca). Njen praznik pomeni začetek pomladi in gospodarskega leta. Ženske in otroci so takrat "klicali vesno" in "peli pomladnice". Rusko Dunja pomeni tudi 'nerodna predica; oseba iz ljudske pesmi'. Avdot'ja je v koledarju 4. avgusta.

Zajemi vsak dan

Marija, ti si predhodna znanilka našega vstajenja, upanje in zagotovilo naše prave in resnične svobode.

(sv. Pavel VI.)
Sobota, 4. April 2020
Na vrh