Ludvik

Med moškimi imeni v Sloveniji je ime Ludvik na 104. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo 1. 1. 2012 s tem imenom poimenovanih 2214 (1971: 6566; 1994: 3704) moških oseb. Navedeni primerjalni podatki kažejo, da se je število z imenom Ludvik poimenovanih oseb od leta 1971 naprej zmanjšalo skoraj za trikrat. Tako velik upad zanimanja za ime Ludvik potrjuje tudi podatek, da je med vsemi zdaj živimi Ludviki samo 40 iz obdobij po letu 1981. Različice imena Ludvik so: Ludovik (1971: 13; 1980: 367, 1994: 257; 2012: 123), Ludvig (2012: 7), Ludwig, Luigi (11), Lujo, Vik (7), Viko (12). Ženske oblike imena Ludvik so: Ludvika (1971: 120; 1994: 80; 2012: 57), Ludovika (1971: 38; 1994: 53; 2012: 35), Vika (2012: 103), Vikica (67).


  God:

  • 28. april
  • 30. april
  • 19. avgust
  • 25. avgust
  • 9. oktober

Ime Ludvik z različico Ludovik izhaja iz nemškega imena Ludwig, to pa iz starejšega Hlutwig oziroma Lud(o)wig. Hlutwig je zloženka iz starovisokonemških občnih besed hlūt 'slaven' in wīg 'boj'. Latinske oblike tega imena so Chlodovicus, Ludovicus ipd. Nemško Ludwig ima tudi različico Klodwig, dolnjenemško Ladewig, skrajšane oblike pa so Lüder, Lutz, Ludi, Wickl, Wiggi. Iz imena Ludvik in njegovih različic so pri nas nastali priimki Ludvik, Ludovik, Ludviger, Luis, Luiš, Lutz.

Med več svetniki je najbolj znan Ludvik IX., francoski kralj (u. 1270, god 25. avgusta). V koledarju so še: 19. avgusta Ludvik, francoski touluški škof († 1291), 9. oktobra Ludvik Bertran, španski redovnik († 1581), 28. aprila Ludvik Marija Grignon Montfortski, francoski redovni ustanovitelj († 1716). 30. aprila Ludvik mučenec v Kordobi v Španiji († 855). Z imenom Ludvik so bili poimenovani tudi evropski vladarji, zlasti francoski. Tako je bil npr. zelo slaven francoski kralj Ludvik XIV., imenovan 'sončni kralj', ki je vladal od 1643 do 1715. Znamenit Ludvik je Ludwig van Beethoven, nemški skladatelj in pianist (1770 – 1827).

Zajemi vsak dan

Moja družina je ves svet in ta čut pripadnosti vsemu svetu mora poživiti mojega duha, moje srce in moja dejanja.

(sv. Janez XXIII.)
Četrtek, 30. November 2023
Na vrh