Monika

Med ženskimi imeni v Sloveniji je ime Monika na 72. mestu. Tako je bilo 1. 1. 2010 poimenovanih 3682 (2008: 3669; 1994: 2979; 1971: 536) oseb. Različice: Mona, Moni (2010: 7), Monica (37), Monija (7), Monique, Monja (2010: 87; 1994: 63; 1991: 32).


    God:

    • 27. avgust

Ime Monika izhaja verjetno iz italijanskega imena Monica, tudi Monnica. To bi lahko povezali z italijansko besedo monica, ki je starinska ali narečna oblika poklicnega poimenovanja monaca 'nuna, redovnica'. Vulgarnolatinsko monicus, iz katerega verjetno izhaja italijansko monica, je dalo starovisokonemško munih, nemško Mönch in slovensko menih. Oblika monicus izhaja prek latinskega monachus iz grškega monahos 'ki živi sam, puščavnik' iz grškega monos 'sam, osamljen'. Nekateri ime Monika povezujejo z latinskim osebnim imenom Monna, ki mu ustreza staroitalijansko mona, monna 'mati, nevesta', nastalo iz madonna, in naj bi bilo kot mamma, nonna ritmična tvorba otroškega jezika. Različica Monja je ljubkovalna oblika imena Monika. Tvorjena je iz skrajšane oblike Mon- imena Monika s priponskim obrazilom ‑ja.

Monika je ime rimske svetnice iz 4. stoletja, ki je bila mati sv. Avguština, cerkvenega učitelja in pisca (v koledarju 27. avgusta, dan pred sv. Avguštinom). Velja za zavetnico žensk in mater, za vzgojo samovoljnih otrok.

Zajemi vsak dan

Cilj vsake ljubezni je ljubljena oseba sama. Toda prav zato sloni vsaka ljubezen na veri v to osebo in njeno vrednoto.

(Anton Trstenjak)
Petek, 27. Januar 2023
Na vrh