Rado

Ime Rado je med moškimi imeni v Sloveniji na 166. mestu. Dne 1. 1. 2012 je bilo z imenom Rado poimenovanih 1022 (1971: 1559; 1994: 1130; 2008: 1045) prebivalcev Slovenije. Različice: Rade (2012: 395), Radenko (231), Radislav (122), Radivoj (263), Radivoje (149), Radko (143), Radomir (274), Radoslav (328), Radoš (89), Radovan (860), Radan (22), Radigoj (5), Radiša (56), Radmil (8), Radmilo (13), Radoje (33), Radojica (34), Radojko (23), Radoljub (12). Ženska oblika imena Rado je Rada (1971: 143; 1994: 271; 2012: 275) z različicami Radana (2012: 38), Radenka (43), Radica (59), Radinka (35), Radislava (33), Radojka (369), Radomira (12), Radosava (32), Radoslava (43).


  God:

  pri imenu Jakob:

  • 3. maj
  • 25. julij

  pomensko pri imenu Gavdencij

  • 22. januar
  • 6. maj
  • 14. oktober
  • 25. oktober

  pomensko pri imenu Hilarij

  • 13. januar
  • 28. februar
  • 16,. marec
  • 5. maj
  • 20. maj
  • 3. junij
  • 12. julij

  na god sv. Radboda

  • 29. november

 Ime Rado je med moškimi imeni v Sloveniji na 166. mestu. Dne 1. 1. 2012 je bilo z imenom Rado poimenovanih 1022 (1971: 1559; 1994: 1130; 2008: 1045) prebivalcev Slovenije. Različice: Rade (2012: 395), Radenko (231), Radislav (122), Radivoj (263), Radivoje (149), Radko (143), Radomir (274), Radoslav (328), Radoš (89), Radovan (860), Radan (22), Radigoj (5), Radiša (56), Radmil (8), Radmilo (13), Radoje (33), Radojica (34), Radojko (23), Radoljub (12). Ženska oblika imena Rado je Rada (1971: 143; 1994: 271; 2012: 275) z različicami Radana (2012: 38), Radenka (43), Radica (59), Radinka (35), Radislava (33), Radojka (369), Radomira (12), Radosava (32), Radoslava (43).

Ime Rado je tvorjenka na ‑o iz skrajšanih oblik zloženih slovanskih imen s sestavino rad, npr. Radigoj, Radislav, Radivoj, Radoljub, Radomir, Radoslav, Milorad, ali naravnost iz pridevnika rad, ki v teh imenih pomeni 'vesel'. Iz pridevnika rad je izpeljan glagol radovati v pomenu 'veseliti se'. Pomensko sorodna imena, ki se rabijo pri nas ali drugod, so Veselko, Gavdencij in Hilarij. Osebna imena s sestavino rad naj bi izražala radost staršev in njihove želje. Izhajala naj bi še iz časa, ko je pridevnik rad še imel magično vrednost. S tem je povezan tudi ruski folklorni izraz radunica. Ta označuje verski običaj spominjanja umrlih ob grobovih v tednu po veliki noči, ki se je ohranil pri pravoslavnih kot preostanek starega kulta mrtvih. Izraz radunica pomeni, da se umrli veseli prinesenih darov. Imena s sestavino rad so imeli že stari Slovenci, pogosta pa so tudi pri drugih slovanskih narodih, zlasti pri Hrvatih in Srbih. Pri njih je iz teh imen nastalo mnogo priimkov in krajevnih imen. Taka so tudi slovenska imena Radovljica, Radgona, Radohova vas.

Ime Rado je v koledarju uvrščeno k imenu Jakob (3. maja, 25. julija). Povezavo imen Rado in Jakob, ki pomensko nimata nič skupnega, je pojasnil J. Glonar v Slovarju slovenskega jezika, str. 326: Radoslav, moško ime, = Jakob; uvedeno od Jakoba Razlaga, ki je bil doma iz Radoslavec. Po pomenu ime Rado koledarsko uvrščajo k imenoma Gavdencij (22. januarja, 6. maja, 14. in 25. oktobra) in Hilarij (13. januarja, 28. februarja, 16. marca, 5. in 20. maja; 3. junij; 12. julij), po glasovni podobnosti še k imenu Radbod (29. novembra).

Zajemi vsak dan

Gospod, vodi me v svoji pravičnosti zaradi mojih sovražnikov, uravnavaj svojo pot pred mano.

(Psalm 5)
Četrtek, 2. December 2021
Na vrh