Doroteja

Med ženskimi imeni je Doroteja na 145. mestu. Tako se je leta 2006 imenovalo 1459 1971: 895; 1994: 1382) oseb ženskega spola. Zanimanje za ime Doroteja je bilo največje v letih 1921–1960, po upadanju pa se v zadnjih desetletjih spet precej povečuje. Različice imena Doroteja so: Dora (1971: 719; 1994: 386; 2006: 406, 286. mesto), Dorica (2006: 142), Doris 547, 239. mesto), Darja (6266, 38. mesto), Rotija (17), Teja (2006: 2192, 118. mesto), Tea (1382, 148. mesto). Moška oblika imena Doroteja je Dorotej. Tako se je leta 2006 imenovalo 19 (1994: 15) oseb. Še bolj redka je oblika Tejo (12), pogostejša pa oblika Teo (2006: 370).

    God:

    • 6. februar

Med ženskimi imeni je Doroteja na 145. mestu. Tako se je leta 2006 imenovalo 1459 1971: 895; 1994: 1382) oseb ženskega spola. Zanimanje za ime Doroteja je bilo največje v letih 1921–1960, po upadanju pa se v zadnjih desetletjih spet precej povečuje. Različice imena Doroteja so: Dora (1971: 719; 1994: 386; 2006: 406, 286. mesto), Dorica (2006: 142), Doris 547, 239. mesto), Darja (6266, 38. mesto), Rotija (17), Teja (2006: 2192, 118. mesto), Tea (1382, 148. mesto). Moška oblika imena Doroteja je Dorotej. Tako se je leta 2006 imenovalo 19 (1994: 15) oseb. Še bolj redka je oblika Tejo (12), pogostejša pa oblika Teo (2006: 370).

Ime Doroteja izhaja iz grškega imena Dōrothéa, ki je ženska oblika imena Dōrótheos, slovensko Dorotej. Dōrótheos je zloženka iz grških besed dō'ron 'dar' in theós 'bog'. Iz istih sestavin je zloženo grško ime Theódōros, slovensko Teodor, samo v obrnjenem vrstnem redu. Pomensko in po sestavi imenu Teodor ustreza latinsko ime Deodatus, francosko Dieudonné, Daudet, slovenska ustreznica pa je Božidar.

Ime Doroteja je pri Angležih Dorothy, skrajšano Dolly; pri Nemcih Dorothea, skrajšano Dora, Doris, Dorle, Thea; pri Ircih manjšalnica Doreen; pri Rusih Dorofeja, skrajšano Darja; pri Čehih in Poljakih Dorota; pri Francozih Dorothée, manjšalno Dorette; pri Švedih Dorrit.

Doroteja (Rotija) je tudi ime svetnice in mučenke, ki je umrla leta 310 v mestu Cezareja v Kapadokiji (v koledarju 12. marca).

Zajemi vsak dan

Marija, ti si predhodna znanilka našega vstajenja, upanje in zagotovilo naše prave in resnične svobode.

(sv. Pavel VI.)
Sobota, 4. April 2020
Na vrh