Mladen

Med moškimi imeni v Sloveniji je ime Mladen na 148. mestu. Dne 1. 1. 2012 je bilo z imenom Mladen poimenovanih 1284 (1971: 556; 1994: 1115) prebivalcev Slovenije. Med Različice imena Mladen so Mladenko (2012: 31), Mlađen (28), Mladan, Mladenče, Mladinko, Mladjan (5), Mladjo, Mladomir, Mladžan, Mlađan, Mlađo. Ženska oblika imena Mladen je Mladena (2012: 12) z različicami Mladenka (64), Mladja, Mladjenka (9), Mlađenka (7).

    God:

    na sv. Juvencija in Juvenala

    • 8. februar
    • 3. maj
    • 2. julij

Ime Mladen je po izvoru slovansko. Tvorjeno je s priponskim obrazilom -en iz pridevnika mlad. Iz tega so v slovenskem jeziku izpeljani samostalniki, ki označujejo mlade ljudi: mladec, mladenič, mladenka, mladež, mladin, mladina, mladinec, mladinka. Pri nas imajo to ime in različice večinoma priseljenci s hrvaškega, srbskega in makedonskega jezikovnega področja nekdanje Jugoslavije ter njihovi potomci, sicer pa je tudi v Bolgariji, redko pri Čehih in Slovakih. Hrvaški etimolog P. Skok (Etimologijski rječnik II, str. 439) pri iztočnici mlad navaja imena Mladen, Mladin, Mlađen, Mladijen. Dodali bi lahko še priimek Mladenović, ki je nastal iz imena Mladen in je tvorjen s priponskim obrazilom ‑ić iz svojilnega pridevnika *Mladenov ter je prvotno pomenil 'Mladenov sin'. Na slovenskem ozemlju je v 9. do 10. stoletju v Čedadskem evangeliju zapisana Mlada, neka romarka, ki je obiskala štivansko božjo pot. Pri nas zdaj ime Mlada statistično ni izkazano. Po F. Miklošiču (Die Bildung der slavischen Personennamen, str. 77) so iz imen s sestavino mlad tvorjena krajevna imena , kot češka Mladějov, Mladěnovice, Mladoňov, Mladotice, Mladostov, Mladikov, Mladkov, Mladoševice itd., v poljščini Młodziejowice.

V koledarju se ime Mladen z različicami uvršča k imenoma Juvencij in Juvenal: 8. februarja Juvencij, maloazijski škof († leta 397); 3. maja Juvenal, maloazijski škof († leta 376) in 2. julija Juvenal, jeruzalemski patriarh (5. stol.).

Zajemi vsak dan

Cilj vsake ljubezni je ljubljena oseba sama. Toda prav zato sloni vsaka ljubezen na veri v to osebo in njeno vrednoto.

(Anton Trstenjak)
Petek, 27. Januar 2023
Na vrh