Klavdija

Klavdija je med ženskimi imeni v Sloveniji na 91. mestu. Konec leta 2008 je bilo z imenom Klavdija poimenovanih 2987 oseb (1971: 518; 1994: 2744). Primerjalni podatki kažejo, da je bilo ime Klavdija zelo v modi v obdobju 1971–1990, ko se je število Klavdij povečalo za več kot petkrat. Po letu 1990 zanimanje za ime Klavdija polagoma upada. Precej manj pogoste so njene različice: Claudia (2008: 148), Klaudia (56), Klaudija (522), Klavdia (6). Prva je italijanska oblika, druge so hibridne tvorbe, tj. oblike s slovensko začetno pisavo ter tujo končnico. Zato jih tudi ne priporočam. Moško ime Klavdij je v primerjavi z žensko obliko Klavdija precej manj pogosto (2008: 304), ima pa prav tako različice, v katerih se ob italijanski obliki mešajo slovenske in tuje jezikovne značilnosti: Claudio (46), Klavdijo (89), Klavdio (15), Klaudio (49), Klaudijo (12).

    God:

    • 20. marec
    • 7. avgust

Ime Klavdija izhaja iz latinskega imena Claudia, to pa je ženska oblika imena Claudius. Claudius je starorimsko rodbinsko ime in ga povezujejo z latinsko besedo claudus 'hrom, šepav; oviran; nespreten; omahljiv; negotov'. Iz rodbine Klavdijev so znani trije rimski cesarji, in sicer Tiberij, Kaligula in Tiberij Germanik Klavdij, ki je vladal v letih 41–54.

V koledarju sta 20. marca Klavdija, maloazijska mučenka, ki je umrla okrog leta 300, 7. avgusta pa Klavdija, rimska spokornica in mati papeža Lina, ki je umrla v 1. stoletju.

Zajemi vsak dan

Stati moraš med nebom in zemljo kot pokončno bitje, katerega noge ne izgubijo stika navzdol in katerega čelo se dviga v odnos navzgor.

(Elisabeth S. Lukas)
Sobota, 25. Junij 2022
Na vrh