Igor

Med moškimi imeni v Sloveniji je ime Igor na 27. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo 1. 1. 2012 z imenom Igor poimenovanih 8451 (1971: 5059; 1980: 7455; 1994: 8493) prebivalcev Slovenije. Ti so bili po regijah razporejeni takole: v osrednjeslovenski 2464, v podravski 1243, v gorenjski 868, v savinjski 776, v obalno-kraški 664, v jugovzhodni Sloveniji 625, v goriški 547, v pomurski 316, v spodnjeposavski 258, v notranjsko-kraški 211, v zasavski 163. Podatki o vseh zdaj živih Igorjih (tj. na dan 1. 1. 2012) po obdobjih od obdobja do 1930 (od takrat jih je bilo še 14) pa kažejo, da jih je večina iz štirih obdobij od 1951 do 1990, tj. skupaj 7795.Veliko popularnost imena Igor v omenjenih obdobjih potrjuje tudi njegova uvrstitev med prvih 15 moških imen po letu rojstva (gl. CRP 31. 12. 1994): leta 1970 – 10. mesto pred imeni Marjan, Franc, Bojan, Boštjan, Anton. Različice imena Igor so zelo redke: Igo (2012: 5), Igorij, Igorijan, Igor Ingvar, Ingemar, Ingmar, Ingo (2012: 12), Ingor, Ingvi.

    God:

    • 5. junij

Ime Igor izhaja iz ruskega imena Igorь. To je znano že v staroruskem jeziku, npr. v Povesti vremennyh let v 11. stoletju. Staroruska oblika je tudi In(ъ)gvarr, v grščini Íggōr. Staroruski obliki Igorь in In(ъ)gvarr izhajata iz staroskandinavskega imena Ingvarr. To je zloženo iz imena germanskega plemenskega boga Ingwio in starovisokonemškega wāra 'obramba, varstvo'. Švedi imajo ime Ingvar, skrajšano Ivar. Ime Ingwio kot prvo sestavino vsebujejo nemška imena Ingfried, Ingmar, Ingo, Ingobert, Ingolf, Ingomar, Ingram in švedsko Ingemar. Ime Ingwar razlagajo tudi iz starovisokonemškega poimenovanja germanskega plemenskega boga Ingi, Ingwio in sestavine heri 'vojska'. Sestavino Ingi, Ingwio ima v svoji sestavi tudi nemško žensko ime Ingrid, ki ji je dodano starovisokonemško fridr 'lep' ali rid 'jahačka'. Ime Ingrid – tako se je 1. 1. 2012 imenovalo 799 prebivalk Slovenije – je bilo iz nemščine sprejeto v slovenščino. Ukrajinske oblike imena Igor so Igorok, Igoročok, Igor'ok, Igor'očok, skrajšane Gorik, Gorja, Garik. Imenoslovec Mate Šimundić (Rječnik osobnih imena, 146) za ime Igor omenja skrajšane oblike Iga, Igo, Igač, Igas in tudi ženske oblike tega imena Igora, Igorica, Igorka, Iga, Igana, Igica. Ime Igo je lahko tudi skrajšana oblika imena Ignac.

Igor je bilo ime več kijevskih knezov. V koledarju je 5. junija Igor, kijevski knez, pranečak sv. Vladimirja, prvega krščanskega vladarja v Kijevu († 1147). Znan je tudi Igor Svjatoslavič, novgorodsko-severski knez (1151–1202). Njegovemu pohodu na Polovce (tj. azijsko ljudstvo, ki ga pri nas imenujemo Kumani) leta 1185 je posvečena herojska pesnitev Slovo o polku Igoreve. Njen avtor ni poznan, domnevajo pa, da je bil to nekdo iz knežjega spremstva kijevskega kneza Svjatoslava. Osrednja vsebina pesnitve so Svjatoslavove sanje, iz katerih je razvidno tudi osnovno sporočilo tega dela: nujnost enotnosti knezov pod vodstvom Kijeva. Motivi Slova o polku Igoreve so bili osnova za opero Knez Igor skladatelja Aleksandra Porfireviča Borodina.

V agronomiji je igor poimenovanje za 'krompir domače sorte z belkastim mesom, odporen zlasti proti krompirjevi plesni'.

Med pri nas najbolj znanimi starejšimi Igorji je bil Igor Torkar, ki je psevdonim pesnika, pisatelja in oporečnika Borisa Fakina (*13. oktobra 1913 – †1. janaurja 2004). Njegovo najbolj znano pripovedno delo je Umiranje na obroke, ki je tudi zgodba njegovega življenja. Med mnogimi ruskimi nosilci imena Igor je tudi Igor Fjodorovič Stravinski (*1882 – †1971), ruski skladatelj.

Zajemi vsak dan

Moja družina je ves svet in ta čut pripadnosti vsemu svetu mora poživiti mojega duha, moje srce in moja dejanja.

(sv. Janez XXIII.)
Četrtek, 30. November 2023
Na vrh