Hedvika

Med ženskimi imeni v Sloveniji je ime Hedvika na 183. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo 1. 1. 2010 s tem imenom poimenovanih 981 (1971: 1461; 1994: 1276) oseb. Podrobnejši podatki kažejo, da se je zanimanje za ime Hedvika v zadnjih desetletjih zelo zmanjševalo. Različice imena Hedvika so: Heda (2010: 36), Hedviga (72), Jadviga (27), Vika (103), Vikica (67).

    God:

    • 17. julij
    • 16. oktober

Ime Hedvika izhaja iz nemškega imena Hedwig, ki je zloženka iz starovisokonemških besed hadu 'boj' in wīg v enakem pomenu. Sestavino hadu imajo še nemška imena Hadburga, Hadelog, Hadmut, Hademar, Hadewin, Hadubrand, Hadufrid, Haduwic. Ime Vika z manjšalnico Vikica je lahko tudi skrajšana oblika iz imena Viktorija.

Hedvika je tudi ime svetnice, ki je bila meranska grofica, leta 1186 pa je postala žena vojvode Henrika I. v Šleziji. Umrla je leta 1243 v samostanu Trebnica in velja za zavetnico Šlezije ter ženinov in nevest (god 16. oktobra). Na Poljskem je znana kot Jadviga. Po tem imenu sta nastala poljska izraza jadwichna in jadwiżka, s katerima so poimenovani razni predmeti in oblačila.

Zajemi vsak dan

Gospod, vodi me v svoji pravičnosti zaradi mojih sovražnikov, uravnavaj svojo pot pred mano.

(Psalm 5)
Četrtek, 2. December 2021
Na vrh