Genovefa

Med ženskimi imeni je Genovefa na 340. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo leta 2006 s tem imenom poimenovanih 293 oseb. Večina tako poimenovanih oseb je bila rojena do leta 1960, zanimanje za to ime pa je po tem letu skoraj povsem zamrlo. Zelo redke so bile pisne različice Genofeva, Genofefa in Genoveva, prav tako skrajšane oblike Gena, Geni, večinoma klicne pa Fefa, Fefka, Gefica, Genica, Nefka.


    God:

    • 3. januar

Ime Genovefa z različicami je keltsko-germanskega izvora. Zloženo je iz keltskega geno 'rod, pleme' in iz germanskega wifa 'ženska'. Prvotni pomen imena Genovefa je torej bil 'žena rodu, plemenita ženska'. Pomensko in predstavno bi ga lahko primerjali s slovenskim izrazom fant od fare, v katerem fara pomeni 'rod' in velja za izposojenko iz langobardskega fara 'pleme, družina'. V francoskem jeziku se Genovefa glasi Geneviève, ljubkovalno Ginette, v nemščini Genoveva in Genovefa, skrajšano in ljubkovalno Geno, Geni, Veva, Vefe, Ve, Vevi, Vevele, Eva, Vyfken.

Genovefa je tudi ime znamenite francoske svetnice in device iz 5. stoletja (v koledarju 3. januarja). Francozi jo častijo skoraj tako kot sv. Ivano Orleansko. Je zavetnica Pariza, ker ga je dvakrat rešila: prvič pred Atilovimi Huni in drugič pred lakoto. Velja tudi za zavetnico voskarjev, pastirjev, klobučarjev in vrtnarjev ter za zdravje oči, proti kozam, kugi potresu, vojski, suši, povodnji in vsaki drugi nesreči.

Zajemi vsak dan

Odpri mi oči, da bom gledal čudovita dela tvoje postave. Jaz sem tujec na zemlji, ne skrivaj pred menoj svojih zapovedi.

(Psalm 118)
Nedelja, 7. August 2022
Na vrh